Vi möter sommaren med viktiga erfarenheter

16 juni 2022

Semestern står på glänt och vi i universitetsledningen vill tacka för era goda arbetsinsatser under vårterminen. Häromdagen pratade vi om hur de senaste månaderna inneburit både svårigheter och lärdomar.

Universitetsledningen. Saknas på bild: Katrine Riklund

Foto: Mattias Pettersson

Under våren ställdes universitetet inför flera nya situationer, som synliggjorde hur centralt lärande och kunskapsutveckling är i vår organisation. Inte bara för studenter, utan för alla medarbetare inklusive oss i universitetsledningen.

Återgången till campus var lika efterlängtad som ny för oss alla. Vilken skillnad det blev att få träffas som vanligt igen, med liv och rörelse på våra campusområden. Verksamheten gick däremot inte tillbaka till hur det var innan pandemin, utan framåt med nya lärdomar och insikter. Hur vill vi jobba framöver? Här vill vi tacka alla medarbetare för att ni visat samma uthålliga engagemang som vi fick bevittna under pandemins omställningar.

Samtidigt som läsåret har burit med sig många ljusa minnen har vi också haft anledning att se över och jobba extra med universitetets arbetsmiljö för medarbetare och studenter. Vi ska inte sticka under stol med att det har varit tufft att ta del av hur genusbaserad utsatthet tar sig till uttryck vid vårt universitet. Som ledning tar vi med oss ett gediget underlag och viktiga lärdomar in i det förbättringsarbete som redan pågår. Det är bara tillsammans vi kan skapa en trygg arbetsplats som lever upp till universitetets värdegrund. Det är i vardagen som vi är varandras arbetsmiljö.

De orosmoln som kriget i vår närhet fört med sig har inte undgått någon. Våra tankar har varit och är fortfarande hos alla de människor som drabbas. Som universitet är vår uppgift att stå upp för akademiska och demokratiska värden i en tid när de utmanas. Vi behövde hantera komplexa lägen, som att regeringen uppmanade svenska lärosäten att upphöra med kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. Universitetet har på olika sätt och genom internationella samarbeten gett stöd till de studenter och forskare från eller i Ukraina som drabbats av kriget. Vi har exempelvis nyligen startat en gåvoinsamling till ukrainska studenter i Umeå som kommit hit via massflyktingdirektivet.

En annan ny situation som vårt universitet och hela norra Sverige ställts inför är den pågående gröna industriella omställningen. Det är minst sagt en spännande utveckling och universitetet vill givetvis medverka på ett relevant sätt med forskning och utbildning. Vi har även äskat mer pengar i budgeten för detta ändamål.

Det som blir tydligt när vi ställs inför nya situationer är vilken kunskapsdriven organisation ett universitet är. Här finns en kultur som kännetecknas av en genuin vilja att utvecklas, söka svar och ställa nya frågor. Det är också en av många anledningar till att universitetet är en sådan intressant och rolig arbetsplats. Det kanske är något att påminna sig om när fötterna längtar efter sand och det är dags att ställa in autosvaret inför semestern?

Vi önskar dig en fin sommar och avkopplande ledighet.

Rektor Hans Adolfsson
Prorektor Katrine Riklund
Vicerektor Dieter Müller
Vicerektor Heidi Hansson
Universitetsdirektör Hans Wiklund
Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson

Redaktör: Hans Adolfsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.