Äntligen tillbaka! Det här ser jag fram emot i vår

13 januari 2023

Efter jul- och nyårsfirande hemmavid med nära och kära är det klart att jag längtar tillbaka till universitetet där ett nytt år väntar med förhoppningsvis många spännande möten och händelser. Vi har mycket att se fram emot under 2023 och jag är säker på att det blir ett år där många nya kontakter skapas.

Så varmt välkomna tillbaka, allesamman! Studenter och medarbetare som kommer tillbaka efter välförtjänta jul-ledigheter. Nya studenter som ska börja sin utbildning och är på väg hit, och alla vi som redan är här gör förstås det bästa vi kan för att välkomna dem.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

I vår ser jag fram emot ett campus fullt av liv direkt från start. Förra våren hade vi ju pandemiläge vid den här tiden och ett ganska öde campus, men nu är det full aktivitet, precis som det ska vara. Även om snötäcket just nu ligger tjockt så gläder det mig mycket att universitetets tre studentkårer planerar för ett gemensamt valborgsmässofirande på campus. Valborg som är förknippat både med studentliv och vårens ankomst känns kanske avlägset just nu, men som alltid kan vi förvånas över hur snabbt tiden går och vips så är vi där.

I vår ser jag också fram emot att Umeå får visa upp sig för Europa. I och med att Sverige har ordförandeskapet i EU den här våren kommer den återkommande europeiska konferensen och mötet om kulturella och kreativa näringar att ske här i Umeå i februari. Med vårt konstnärliga campus och den utbildning, forskning och framgångsrika inkubatorer vi har är universitetet såklart en given del av programmet. Särskilt som temat är Frihet att skapa. Konstnärlig frihet liksom vetenskaplig frihet är båda lika viktiga för att skapa nytt. Friheter som vi som akademi och universitet med verksamheter inom både vetenskap och konst naturligtvis värnar och främjar.

I vår kommer universitetet också att göra en förnyad ansökan om att bli ett europauniversitet inom ramen för EUI, European Universities Initiative. I år är det endast en mindre ansökningsomgång, men jag är ändå full av hopp om att arbetet tillsammans med våra sex europeiska partneruniversitet inom Across EU kommer att resultera i ett positivt utfall. Vi bygger nya nätverk och stärker universitetets position i Europa.

I vår hoppas jag också på ett Europa i fred, och ett snart slut på det eländiga krig som pågår i Ukraina. Universitetet har under 2022 välkomnat studenter, forskare och lärare på flykt från Ukraina. Personer som inte längre kan studera, arbeta, leva, forska och utbilda på grund av kriget. Det här är också en viktig uppgift för oss som lärosäte, att vara öppna och stötta och hjälpa studenter och forskare och ge dem möjligheter att fortsätta med sina studier och sin forskning.

Kontakter och möten är både givande och utvecklande, och jag vill verkligen slå ett slag för vikten av att vara öppen för det som sker när människor möts och tänker tillsammans. Vi beskriver det i universitetets vision: "Kunskapsutveckling i samspel". Där lyfter vi också vikten av kontakter för att kunna påverka: "... goda nätverk och är inflytelserika i externa organ där strategiska frågor diskuteras och beslut fattas." Det här är något vi alla aktivt kan arbeta för. En liten inblick i vilka externa forum och uppdrag vi i universitetsledningen just nu har finns här .

Avslutningsvis vill jag passa på att kommentera något som jag verkligen hoppas att vi kommer att komma till rätta med under vårterminen. Under hösten och nu direkt efter jul och nyårshelgerna har en person som vare sig är student eller anställd vid universitetet helt oprovocerat agerat mycket aggressivt mot såväl studenter som anställda på campusområdet. Universitetsledningen ser mycket allvarligt på detta och agerar utifrån vad som är möjligt för att förhindra att ytterligare incidenter ska inträffa. Som jag redan nämnt är och ska universitetet vara en plats för öppenhet, en arena för åsiktsutbyten och för vetenskapliga diskussioner, men det får aldrig resultera i vare sig kränkningar, trakasserier eller våldsamma handlingar människor emellan. Vi kan alla bidra till det genom att agera respektfullt mot varandra och att reagera när något oacceptabelt inträffar.

Väl mött på campus under våren

Redaktör: Hans Adolfsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.