Umeå vill ansluta till europeiskt flaggskeppsinitiativ

26 maj 2023

Givetvis bör Umeå universitet delta mer aktivt i och påverka den framtida utvecklingen av den europeiska politiken för högre utbildning och det europeiska utbildningsområdet. Det uttrycktes tydligt av såväl rektor Hans Adolfsson, studentkårsrepresentanter och åhörare vid det panelsamtal om universitetets roll i Europa som genomfördes på campus den 23 maj.

Panelsamtalet inleddes med att Sophia Eriksson Waterschoot, direktör med ansvar för högre utbildning vid Europeiska kommissionen, berättade om den europeiska universitetsstrategin och aktuella EU-initiativ för högre utbildning.

Hans Wiklund, universitetsdirektör

Foto: Mattias Pettersson

Den europeiska universitetsstrategin har fyra huvudmål: (i) Stärk den europeiska dimensionen inom högre utbildning och forskning, (ii) Stöd universiteten som fyrtornsprojekt för vår europeiska livsstil, (iii) Stärk universiteten som förändringsaktörer för den gröna och den digitala omställningen, samt (iv) Stärk universiteten som drivkrafter för EU:s globala roll och ledarskap. EU-prosan till trots har strategin angeläget innehåll.

Europauniversitet är ett av fyra flaggskeppsinitiativ som EU sjösatt för att genomföra den europiska universitetsstrategin. Syftet är att skapa europeiska campus mellan olika universitet där studenter, lärare och forskare från alla delar av Europa kan göra utbyten och skapa ny kunskap tillsammans, över landsgränser och ämnesområden. Idag har Europeiska kommissionen beslutat om 44 Europauniversitet bestående av 340 lärosäten. Tretton svenska universitet och högskolor ingår i någon av de Europauniversitet som har etablerats. EU har som mål att det 2024 ska finnas 60 Europauniversitet med fler än 500 lärosäten, finansierade genom medel från Erasmus+ om totalt 1,1 miljarder euro för perioden 2021–2027.

Umeå universitet arbetar sedan en tid aktivt för att bilda Europauniversitetet AcrossEU. Alliansen samlar nio universitet i åtta länder, 160 000 studenter och 20 000 anställda. Ansökan skickades in i början av året, och Europiska kommissionen kommer att meddela sitt beslut om finansiering den 30 juni.

Det är med stort intresse jag ser fram emot ett framtida, fördjupat arbete med Europauniversitet. Jag är övertygad om att det är viktigt för Umeå universitets utveckling. Därtill är aktivt deltagande i det europeiska samarbetet inom utbildningsområdet viktigt för att värna våra akademiska kärnvärden i en tid när de utmanas.

Redaktör: Hans Wiklund

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.