Universitetsledningens blogg

Här bloggar universitetsledningen om händelser och ämnen som berör oss som arbetar vid Umeå universitet och delar med sig av reflektioner kring aktuella händelser, både inom universitetet och med koppling till Umeå, regionen, Sverige, Europa och resten av världen.

Vi som skriver

Hans Adolfsson, rektor

Katrine Riklund, prorektor

Dieter Müller, vicerektor

Cathrine Norberg, vicerektor

Hans Wiklund, universitetsdirektör 

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör

Läs mer om våra olika roller

Senaste inläggen

Anja Axelsson
2023-01-16