Avslut av anställning

En anställning vid Umeå universitet kan avslutas på grund av flera orsaker.

Du kan själv välja att själv att säga upp dig eller så kan arbetsgivaren avsluta din anställning på grund av

  • arbetsbrist
  • personliga skäl

Vid grov misskötsamhet kan din anställning avslutas genom avskedande.

 

Övriga skäl till avslut av en anställning kan vara:

  • Din tidsbegränsade anställning upphör
  • Du går i pension
  • Du får hel sjukersättning

Checklista vid avslut

Birgitta Berglund
2021-05-11