Avslut av anställning när du fyller 68 år

Lagen om anställningsskydd ger dig rätt att arbeta tills du fyller 68 år förutsatt att du är tillsvidareanställd. Om arbetsgivaren anser att det finns ett fortsatt behov av din kompetens kan det bli aktuellt med en en fortsatt anställning även efter 68 år.

Tidigare har alla anställningar avlutats när medarbetaren fyllt 67. Från 1 januari 2020 gäller nya regler i LAS, lagen om (1982:80) anställningsskydd. Förändringen innebär:

  • att den som har tillsvidareanställning vid Umeå universitet har rätt att arbeta till dess personen fyller 68 år (69 år fr.o.m. 2023).
  • att arbetsgivaren kan erbjuda fortsatt anställning efter 68 år fyllda om det finns ett tydligt verksamhetsbehov.

Huvudregeln inom Umeå universitet är dock att medarbetare som fyller 68 år sägs upp av arbetsgivaren.

Vill du jobba kvar efter 68?

Om du vill arbeta kvar efter att du har fyllt 68 år bör du i god tid prata med din chef och undersöka om det är möjligt.

Om din institution/enhet inte anser att de har behov av eller resurser för din fortsatta anställning kommer du att sägas upp när du fyller 68.
Uppsägningstiden är en månad och kan börja tidigast den dagen du fyllt 68 år.

Vill du sluta sin anställning före 68 års ålder gör du en egen uppsägning, med uppsägningstid enligt ditt anställningsavtal.

 

Birgitta Berglund
2022-01-27