Övriga skäl till avslut

Förutom att du säger upp dig själv eller att arbetsgivaren avslutar din anställning kan det finnas andra skäl till att en anställning avslutas.

Tidsbegränsad anställning upphör

Inför att en tidsbegränsad anställning upphör ska du få ett skriftligt besked om detta från Umeå universitet senast en månad före din sista anställningsdag. Detta gäller om du har varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren eller sammanlagt mer än nio månader i särskild visstidsanställning under de senaste tre åren.

Du som har en tidsbegränsad anställning kan omfattas av avtal om omställning. Om du uppfyller kraven för att omfattas av avtalet anmäler arbetsgivaren dig till Trygghetsstiftelsen i samband med att du informeras om att anställningen upphör.

Mer om avtal om omställning för statligt anställda

Hel sjukersättning

Om din arbetsförmåga har blivit helt nedsatt och du får hel sjukersättning från Försäkringskassan upphör din anställning. Vänd dig då till en pensionshandläggare vid löneadministrationen och ansök om sjukpension hos SPV.

Du ska samtidigt också skriva på en ansökan om uppsägning. Mer information får du från din pensionshandläggare och via Försäkringskassan.

Birgitta Berglund
2023-09-04