Hur stor blir min pension?

Hur stor din pension blir beror på flera olika faktorer som till exempel hur många år du arbetat och vilka val du själv gjort. För att få en samlad bild av din pension är det därför bra att se över pensionen och de olika alternativen en tid innan du går i pension.

Total pension

Hur stor din totala pension kan komma att bli kan du se på minpension.se. Där får du en samlad bild av alla tre delarna i din pension. Pensionstjänsten är ett samarbete mellan staten och ett antal pensionsbolag.

Tjänstepension

I din tjänstepension finns en kompletterande ålderspension. Prognoser kring din kompletterande pension får du genom Kåpan PensionerPrognosen beställs från SPV.

Privat sparande

Information om ditt privata sparande hittar du hos din försäkringsgivare.

Birgitta Berglund
2023-01-23