Redovisa bisysslor

Bisysslor ska redovisas minst en gång om år eller löpande när tidigare förhållanden förändrats.

Vilka bisysslor ska du redovisa?

Du som ska lämna in en redovisning ska redovisa:

  • bisysslor inom ämnesområdet
  • bisysslor utom ämnesområdet som innebär engagemang i fåmansbolag (såsom delägare) eller i annat sorts företag eller firma som drivs av dig eller av någon av dina närstående.
  • styrelseuppdrag eller ledande befattning i aktiebolag eller annan juridisk person.

När och på vilket sätt ska du redovisa dina bisysslor?

Du som är lärare eller som omfattas av Chefsavtalet ska lämna in en redovisning om bisysslor, oavsett om du har bisysslor eller inte. Om du saknar bisysslor redovisar du alltså det. Redovisningen ska du lämna in senast den sista mars varje år eller när dina bisysslor förändrats från det du senast redovisade. Blanketterna som ska användas hittar du under rubriken relaterad information. Instruktioner för var du ska skicka din blankett hittar du i Regeln om redovisning av bisysslor.

Vilka bisysslor är inte tillåtna?

Det finns ett antal bisysslor som inte är tillåtna. Dessa är

  • förtroendeskadlig bisyssla, vilket är en bisyssla som kan rubba förtroendet för din egen eller någon annan anställds objektivitet eller på annat sätt kan skada universitetets anseende.
  • arbetshindrande bisyssla, vilket är en bisyssla som är så omfattande eller av sådan karaktär att den inverkar hindrande på det ordinarie arbetet.
  • konkurrensbisyssla, vilket är en bisyssla som konkurrerar med bland annat universitetets uppdragsverksamhet.
Chatarina Wiklund
2021-05-19