Regler för bisysslor

Du som har bisysslor får inte utföra dem på arbetstid och ska hålla bisysslorna klart skilda från ditt arbete vid universitetet. Universitetets resurser i form av personal, lokaler, utrustning med mera får heller inte nyttjas i anslutning till att du utövar en bisyssla, om du inte har ett avtal för detta.

Du ska söka tjänstledighet så snart bisysslan kan antas inverka negativt på dina möjligheter att utföra din vanliga arbetsuppgifter. Då ska du också räkna med ditt behov av dygnsvila. Din arbetsgivare är inte skyldig att bevilja tjänstledigt utan kan istället välja att besluta att du måste avsluta din bisyssla.

En bisyssla får inte medföra affärstransaktioner mellan universitetet och dig eller ditt företag. Allt arbete som du gör åt universitetet ska du göra inom ramen för din anställning, och du ska få ersättningen som lön eller övertidstillägg.

Ett avtal med universitetet kan ge dig tillgång till universitetets infrastruktur

Du har möjlighet att skriva ett avtal som gör att du får använda universitetets infrastruktur till dina bisysslor. Genom avtalet kan du bland annat få rätt att i begränsad omfattning och i mån av tillgång, använda ditt eget kontorsrum och dator. Du betalar då en basersättning på upp till 25 procent av prisbasbeloppet. Under liknande förutsättningar kan du också få köpa tillgång till universitetets lokaler, apparatur och utrustning.

Chatarina Wiklund
2021-05-19