Ledighet med lön

Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. i följande fall.

  • Vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppenvård eller mödravårdscentral samt för blodgivning.
  • Undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare samt vid akuta tandbesvär.
Birgitta Berglund
2021-05-19