Lön och förmåner

Under dessa sidor får du mer information om hur du anmäler lönekonto, vad som påverkar din lön och dina förmåner.

Lönesättningen ska säkerställa att skillnader i lön enbart beror på skillnader i arbetsuppgifternas svårighetsgrad, kompetens, prestation och uppnådda resultat.

Som anställd ska du veta på vilka grunder din lön sätts och vad du kan göra för att påverka den. Din lön kan förändras

  • när du anställs
  • vid den årliga lönerevisionen.

Du kan även få förändrad lön om du får stora förändringar i dina arbetsuppgifter. Det är då personalchefen som tar beslutet.

Din lön ska relatera till de arbetsuppgifter som ligger inom din anställning. Lönetillägg får endast användas för:

  • tidsbegränsade uppdrag under särskilda förhållanden, exempelvis tidsbegränsade chefsuppdrag
  • tidsbegränsade uppdrag med arbetsuppgifter av betydligt högre svårighetsgrad än din normala anställning.

Eventuella lönetillägg beslutas av dekan, universitetsdirektör eller personalchef.

Läs mer om lönerevision, lönesättning och individuella lönesamtal under respektive rubrik, eller i Umeå universitets lönepolicy.

Friskvårdsbidrag

Umeå universitet erbjuder friskvårdsbidrag till alla anställda medarbetare. Friskvårdsbidraget gäller alla anställda medarbetare, även för dig som är föräldraledig eller sjukskriven. Friskvårdsbidraget är på högst 2000 kr.

Läs mer om friskvårdsbidrag

Läs mer om universitetets utbud för friskvård och hälsa

Sjukvårdsersättning

Du kan få ersättning av universitetet för vissa sjukvårdskostnader. Till exempel kan du få ersättning för besök hos läkare, tandläkare och psykolog under vissa förutsättningar. Hur mycket du får beror på vilken typ av sjukvårdskostnad du har.

Läs mer om vad du kan få sjukvårdsersättning för

Elizabet Westerlund
2023-02-23