Registrera lönekonto hos Danske Bank

Universitetets bank är Danske Bank och du måste registrera ditt lönekonto hos banken. Om ditt konto inte är registrerat kommer din lön att betalas ut med ett utbetalningskort som du får via post.

Registreringen innebär inte att du blir kund hos Danske bank, bara att lönen kommer in på det konto du registrerar. Om du redan är kund hos Danske Bank så måste du ändå gå in och registrera kontouppgifterna.

Vad måste jag göra?

För att få din lön utbetald till ditt lönekonto måste du registrera det hos Danske Bank. Om du inte har registrerat ditt konto kommer du att få din lön utbetald via ett utbetalningskort som skickas till den adress som är registrerat som din hemadress i lönesystemet. Utbetalningskortet kan du sedan lösa in på din bank eller via en butik eller ett ombud för kuponginlösen.

Har du frågor om registreringen vänder du dig till din lönespecialist. Vem som är din lönespecialist hittar du under rubriken Kontaktpersoner Löneadministrationen på den här sidan.

Beställ ett Bank-ID

För att kunna registrera ditt konto måste du ha ett BankID eller mobilt BankID. Om du inte redan har det beställer du det via din bank. Mer information om hur du beställer BankID får du hos din bank.

Jag vill veta mer och beställa ett BankID.

Om du inte kan använda BankID eller mobilt BankID vänder du dig till din lönespecialist för mer information.

Registrera ditt lönekonto

  1. Öppna instruktionen för hur du registrerar ditt lönekonto, Registrera ditt lönekonto hos Danske bank. (PDF)
  2. Öppna http://www.danskebank.se/lonetjanst (öppnas i ett nytt fönster).
  3. Följ instruktionerna i dokumentet Registrera ditt lönekonto hos Danske Bank. För support hos Danske Bank ring: 0752-48 18 50.

Utländska medborgare

Här finner du mer information om att registrera och öppna bankkonto för utländska medborgare.

Phishing

Det har börjat komma in phishing-mejl som utger sig från att vara från Danske Bank.

  • Svara inte på dessa mail.
  • Klicka inte några länkar i mailet.
  • Öppna inte några bifogade filer.

All kommunikation med Danske Bank för att fylla i ditt kontonummer för din lön ska ske genom de länkar som finns bakom inloggning på Aurora. Danske Bank kommer aldrig att be dig om några uppgifter via mail.

Lönespecialister

Birgitta Berglund
2021-09-06