Lönespecialister

På löneadministrationen finns tio lönespecialister som ger råd och stöd till verksamheten i allt som hör löneområdet till, såsom tillämpningar av lokala och centrala kollektivavtal, universitetets policys och regler, skatteregler osv.

Av dokumentet till höger framgår vem som är lönespecialist för respektive institution/enhet.

 

Foto:

Kontakt lönespecialist

Lönespecialisterna kan du kontakta när du exempelvis har funderingar om löneutbetalning.

Vem är min lönespecialist?

Kontaktuppgifter alla lönespecialister

Birgitta Berglund
2022-09-29