Lönespecialister

På löneadministrationen finns tio lönespecialister som ger råd och stöd till verksamheten i allt som hör löneområdet till, såsom tillämpningar av lokala och centrala kollektivavtal, universitetets policys och regler, skatteregler osv.

Av PDF-filen till höger framgår vem som är lönespecialist för respektive institution/enhet.

 

Foto:

Vem är min lönespecialist - utskriftsversion

Birgitta Berglund
2021-06-08