Löneutbetalning

Din lön betalas ut den 25:e varje månad, med undantag för vissa dagar som du ser i tabellen. Om den 25:e är en lördag får du lön på fredagen, om det är en söndag får du lön på måndagen efteråt.

Löneutbetalningsdagar år 2022/Salary Payment Days 2022

Lönemånad/

Payrollmonth

Körnings-
datum
extra utbet.             

Utbetal-
nings-
dag extra utbetaln. /Date for extra payments   
Datum för lönekörning 

Utbetalnings-

dag lön/  Payment date                         

Januari 29 dec 5 jan 18 jan 25 januari
Februari 1 feb 4 feb 17 feb 25 februari
Mars 1 mar 4 mar 18 mar 25 mars
April 31 mar 5 apr 13 apr 25 april
Maj 2 maj 5 maj 18 maj 25 maj
Juni 31 maj 3 jun 16 jun 23 juni
Juli 30 jun 5 jul 6 jul 25 juli
Augusti - - 18 aug 25 augusti
September 31 aug 5 sep 19 sep 26 september
Oktober 30 sep 5 okt 18 okt 25 oktober
November 1 nov 4 nov 18 nov 25 november
December 30 nov 5 dec 15 dec 23 december

Löneutbetalningsdagar år 2023_Salary payment days 2023

 

Lönespecifikation

Lönespecifikationen hämtar du via PASS. Hör av dig till din löneadministratör om du har frågor eller vill ha mer information.

Utbetalning av löneunderlag

Löneunderlag som skickas in antingen via PASS eller på papper (t ex timersättningar, studerandeersättningar, stipendier, övertid, tjänstledighet, skattejämkning mm) ska vara löneadministrationen tillhanda senast den 10:e i månaden för att de garanterat skall komma med till den månadens löneutbetalning.

Utbetalning av reseersättningar och personliga utlägg

För att du snabbt ska få ersättning för dina utlägg som gäller kostnader i anställningen, betalas reseersättningar och personliga utlägg ut vid två tillfällen under månaden, antingen tillsammans med din ordinarie utbetalning eller i början av månaden kring den 3-6 i respektive månad beroende på veckodag.

 

Kontakt lönespecialist

Lönespecialisterna kan du kontakta när du exempelvis har funderingar om löneutbetalning.

Vem är min lönespecialist?

Kontaktuppgifter alla lönespecialister

PASS

PASS är det självrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas i PASS.

Logga in i PASS

Birgitta Berglund
2022-10-07