Arbetsmiljö vid arbete hemma

Arbetet ska i huvudsak utföras på arbetsplatsen. Men du kan ha möjlighet att ibland arbeta hemma, efter dialog med din chef. Att arbeta hemma kan dock innebära särskilda utmaningar för din arbetsmiljö. På denna sida får du råd om hur du förbättrar din arbetsmiljö hemma.

Logga in för att se mer information på denna sida.

 

Foto: Mostphotos

Oavsett om du arbetar på din arbetsplats eller hemma så ansvarar Umeå universitet för att arbetsmiljön är säker och inte bidrar till att skapa ohälsa.

Att arbeta hemma kan vara utmanande för din fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Detta eftersom din hemmiljö oftast inte är utformad för att fungera som en arbetsplats. En vanlig effekt är sämre ergonomi och att det blir svårare att skilja mellan arbete och fritid.

Läs mer om arbetsmiljöansvaret på sidan Arbetsmiljö.

Råd om arbetsmiljö vid arbete hemma

Se över din fysiska arbetsplats i hemmet

 • Välj en plats i ditt hem där du kan arbeta ostört. Undvik att arbeta i sovrummet (om det är möjligt), då det kan påverka din sömn negativt.
 • Gör det du kan för att se till att din arbetsplats hemma är likvärdig med din arbetsplats på universitetet. Mer information om hur du utformar din arbetsplats hittar du på sidan Ergonomi .
 • Om du saknar lämplig arbetsutrustning hemma, diskutera med din chef om vad du kan låna hem från arbetsplatsen.
 • Försök att byta position ofta under dagen – växla mellan att sitta, stå och gå.

Organisera arbetet

 • För en dialog med din chef och kom överens om vilka arbetsuppgifter som bör utföras på arbetsplatsen och vilka arbetsuppgifter som är möjliga att utföras hemma.
 • Bestäm gemensamt vilka möten som kräver fysisk närvaro på er arbetsplats, vilka som kan vara digitala, eller om några möten kan vara så kallade hybridmöten (möten med både fysiska och digitala deltagare). Mer information om hur ni lyckas med hybridmöten.

Planera ditt arbete hemma

 • Skapa struktur för din arbetsdag. Du kan exempelvis planera in dina arbetstider, dagens arbetsuppgifter och fikatider i din kalender i Outlook.
 • Ta regelbundna pauser. Planera in både korta och längre pauser, gärna med rörelser. Du kan exempelvis använda programmet Pausit eller det webbaserade pausprogrammet Aktiv paus.
 • Fysisk aktivitet är viktigt. Du kan exempelvis ta en daglig promenad och/eller använda din friskvårdstimme.
 • Se till att du får återhämtning genom att försöka separera ditt arbete och din fritid från varandra. Om du har möjlighet – se till att stänga av aviseringar för att inte störas av dessa när du är ledig.

Håll kontakten

 • Det är viktigt att ha regelbundna sociala kontakter med dina arbetskamrater.
 • Se till att ha en återkommande dialog med din närmaste chef.

 

Referenser och källor

Arbetsmiljölagen
• Arbetsmiljöverket. Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi. Arbetsmiljöverket; 2012. AFS 2012:2.
• Arbetsmiljöverket. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Arbetsmiljöverket; 2015. AFS 2015:4.
• Arbetsmiljöverket. Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv. Arbetsmiljöverket; 2018. ADI 711.
• Hultberg A, Ahlborg jr G, Jonsdottir I, Winroth J, Corin L, Heimdahl M. Hälsa på arbetsplatsen. En sammanställning av kunskap och metoder. Västra Götalandsregionen, Hälsan och stressmedicin; 2018. ISM-rapport 21.

Skador och försäkring vid arbete hemma

Arbetsskadeförsäkring vid arbete hemma

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara om du

 • snubblar på datasladden till din jobbdator
 • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
 • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
 • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
 • under arbetstid åker mellan hemmet och ett arbetsrelaterat möte
 • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
 • har ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Däremot gäller arbetsskadeförsäkringen TFA inte när man skadar sig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Läs mer om ditt försäkringsskydd

Läs mer hos försäkringsbolaget AFA Försäkring: Så fungerar försäkringen vid arbetsskada

Om ett arbetsredskap orsakar skada i hemmet

Din hemförsäkring täcker eventuella skador som till exempel en brinnande arbetstelefon skulle kunna orsaka i hemmet. Arbetsdatorn eller din jobbtelefon ingår i universitetets försäkringsskydd. Dock är universitetets självrisk så pass hög att datorer och telefoner bör hanteras som oförsäkrad egendom.

Goda råd till medarbetare och chefer

Trygghetsstiftelsen har tagit fram en kort film där arbetslivsforskaren Kristina Palm (KTH, KI och Kau) delar med sig av sina bästa råd till den som arbetar hemma.

Mer på Aurora om arbete hemifrån och på distans

Undervisa online 

Kom igång med digitala verktyg och få tips på upplägg och arbetssätt för distansundervisning. 

Undervisa online 

Digitala möten

Här hittar du information om de IT-verktyg och tjänster du kan använda för att ha möten och samarbeta på distans.

Digitala möten

IT-säkerhet när du arbetar på distans

(Nyhet, 25 mars 2020)

Samlade råd kring IT-säkerhet vid distansarbete, så att du ska kunna arbeta på ett så säkert sätt som möjligt.

IT-säkerhet när du arbetar på distans 

Aktiv paus med Feelgood

Passen är mellan 1-4 minuter långa och innehåller pulshöjande pausgympa till avstressande återhämtning. Testa dig fram och hitta din favorit.

En aktiv paus kan öka din kreativitet och prestation. Ge dig pauser och återhämtning ofta. Gärna flera gånger om dagen, men en gång är bättre än ingen.

Pausit - pausprogram för datorn

 

Foto:

Pausit är en ergonomisk pausgympa som ser till att du rör dig regelbundet och på rätt sätt under din arbetsdag. Programmet påminner dig om när det är dags att träna.

Läs mer och installera

Elizabet Westerlund
2022-03-11