Arbetsmiljö vid arbete hemma

Det är arbetsgivaren, utifrån verksamhetens behov, som avgör under vilka former arbete hemifrån eller från annan tillfällig arbetsplats kan/får utföras. En hälsosam arbetssituation vid arbete hemifrån kräver ett bra samarbete och dialog mellan dig och din chef.

Logga in för att se mer information på denna sida.

 

Foto: Mostphotos

Alla medarbetare har sin huvudarbetsplats i någon av de lokaler där universitetet bedriver verksamhet. Med huvudarbetsplats menas den plats där medarbetaren enligt anställningsavtalet har sin anställning.

Det är arbetsgivaren, utifrån verksamhetens behov, som avgör under vilka former arbete hemifrån eller från annan tillfällig arbetsplats kan/får utföras. Inför arbete hemifrån eller från annan tillfällig arbetsplats ska en dialog föras mellan chef och medarbetare.

Medarbetarens ansvar för arbetsmiljön vid arbete i hemmet

Medarbetaren ansvarar för att:

 • den tillfälliga arbetsplatsen erbjuder en god fysisk arbetsmiljö samt är tillräckligt utrustad för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras på ett fullgott sätt. Kostnader för användning av exempelvis privat telefon, internetanslutning, elektricitet eller liknande svarar medarbetaren för.
 • det finns tillräcklig bredbandsuppkoppling för att arbete ska kunna utföras, samt att en säker uppkoppling mot Umeå universitetets nätverk.
 • ha en återkommande dialog med din chef om hur det fungerar att arbeta hemifrån.

Chefens ansvar för arbetsmiljö vid arbete i hemmet

Chef ska försäkra sig om att arbetsmiljön och arbetsplatsens utformning inte medför risk för ohälsa eller olycksfall. Det är därför av vikt att chefen för en dialog med medarbetaren för att förvissa sig om att den tillfälliga arbetsplatsen fungerar.

Läs mer om arbetsmiljöansvaret på sidan Arbetsmiljö.

Råd om arbetsmiljö vid arbete hemma

Se över din fysiska arbetsplats i hemmet

 • Välj en plats i ditt hem där du kan arbeta ostört. Undvik att arbeta i sovrummet (om det är möjligt), då det kan påverka din sömn negativt.
 • Gör det du kan för att se till att din arbetsplats hemma är likvärdig med din arbetsplats på universitetet. Mer information om hur du utformar din arbetsplats hittar du på sidan Ergonomi .
 • Försök att byta position ofta under dagen – växla mellan att sitta, stå och gå.

Organisera arbetet

 • För en dialog med din chef och kom överens om vilka arbetsuppgifter som bör utföras på arbetsplatsen och vilka arbetsuppgifter som är möjliga att utföras hemma.
 • Bestäm gemensamt vilka möten som kräver fysisk närvaro på er arbetsplats, vilka som kan vara digitala, eller om några möten kan vara så kallade hybridmöten (möten med både fysiska och digitala deltagare). Mer information om hur ni lyckas med hybridmöten.

Planera ditt arbete hemma

 • Skapa struktur för din arbetsdag. Du kan exempelvis planera in dina arbetstider, dagens arbetsuppgifter och fikatider i din kalender i Outlook.
 • Ta regelbundna pauser. Planera in både korta och längre pauser, gärna med rörelser. Du kan exempelvis använda programmet Pausit eller det webbaserade pausprogrammet Aktiv paus.
 • Rör gärna på dig, kanske en snabbpromenad på morgonen eller på lunchraster eftersom du missar den mängd rörelse du vanligtvis får av att ta dig till och från jobbet.
 • Se till att du får återhämtning genom att försöka separera ditt arbete och din fritid från varandra. Om du har möjlighet – se till att stänga av aviseringar för att inte störas av dessa när du är ledig.

Skador och försäkring vid arbete hemma

Arbetsskadeförsäkring vid arbete hemma

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara om du:

 • snubblar på datasladden till din jobbdator
 • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
 • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
 • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
 • under arbetstid åker mellan hemmet och ett arbetsrelaterat möte
 • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
 • har ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Däremot gäller arbetsskadeförsäkringen TFA inte när man skadar sig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Rapportera arbetsskada, tillbud eller riskobservation

Läs mer om ditt försäkringsskydd

Om ett arbetsredskap orsakar skada i hemmet

Din hemförsäkring täcker eventuella skador som till exempel en brinnande arbetstelefon skulle kunna orsaka i hemmet. Arbetsdatorn eller din jobbtelefon ingår i universitetets försäkringsskydd. Dock är universitetets självrisk så pass hög att datorer och telefoner bör hanteras som oförsäkrad egendom.

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Goda råd till medarbetare och chefer

Trygghetsstiftelsen har tagit fram en kort film där arbetslivsforskaren Kristina Palm (KTH, KI och Kau) delar med sig av sina bästa råd till den som arbetar hemma.

Tänk som en ergonom

En kort film som beskriver vad du kan göra för att förbättra din ergonomi i hemmet och i arbetet.

Regelverk

Therese Holmgren
2024-02-19