Arbetsmiljö vid hemarbete

Att arbeta hemifrån en tid innebär särskilda utmaningar vad gäller arbetsmiljön – både den fysiska, organisatoriska och sociala. Här ges några grundläggande råd om saker som är viktiga för dig att tänka på vid hemarbete.

Logga in för att se mer information på denna sida.

 

Foto: Mostphotos

Oavsett om arbetet utförs på arbetsplatsen eller hemifrån har Umeå universitet som arbetsgivare ansvaret för att medarbetarnas arbetsmiljö är säker och inte bidrar till att skapa ohälsa.

Hemarbete kan innehålla utmaningar då den fysiska, organisatoriska och sociala miljöns utformning inte är skapad för att vara en arbetsplats. En följd av detta kan vara att arbetet blir gränslöst och att det blir svårare att skilja mellan arbete och fritid.

Läs mer om arbetsmiljöansvaret på sidan Arbetsmiljö.

Råd om arbetsmiljö vid hemarbete

Här presenteras några grundläggande råd för vad du bör tänka på när du arbetar hemifrån:

Skapa dagliga rutiner

 1. Skapa struktur för din arbetsdag. Du kan t.ex. planera in dina arbetstider, dagens arbetsuppgifter och fikatider i din kalender i Outlook.
 2. Ta regelbundna pauser, både korta och längre pauser och gärna med rörelser. Använd gärna det webbaserade pausprogrammet Aktiv paus som tagits fram av Feelgood.
 3. Fysisk aktivitet. Du kan till exempel ta en daglig promenad och/eller nyttja din friskvårdstimme.

Se över arbetsplatsen utformning

 1. Utse en plats för ditt arbete där du kan arbeta ostört. Undvik om möjligt att arbeta i sovrummet, då det kan påverka sömnen negativt.
 2. Optimera din plats för arbete så likvärdig din arbetsplats som möjligt för att minska skadlig belastning. Se även sidan om Ergonomi på Aurora.
 3. Om du inte har lämplig arbetsutrustning hemma, samråd med din chef om vad du kan låna hem från arbetsplatsen.
 4. Försök att alternera mellan sittande och stående arbete under dagen.

Främja sociala kontakter

Det är viktigt med regelbundna kontakter, gärna varje dag. Du kan till exempel fika och ha möten via Skype eller Teams med kollegor och din chef.

Skapa balans i arbetet

 1. Kontakta din chef om du behöver hjälp med att prioritera och/eller planera ditt arbete, få stöd och hjälp i hur arbete ska utföras eller se över de dagliga rutinerna
 2. Återhämtning är av stor betydelse. När man jobbar hemifrån är det lätt att jobb och fritid flyter ihop. Det finns en risk att man aldrig känner sig riktigt ledig, vilket kan försämra återhämtningen, se avsnittet Skapa dagliga rutiner.

Håll dig informerad

 1. Delta i planerade digitala möten som sker på din arbetsplats.
 2. Uppdatera dig dagligen på vad som händer inom universitetet med anledning av covid-19: Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 

Webbaserade utbildningar för anställda

Du behöver vara inloggad i Aurora med ditt Umu-id för att på denna sida kunna se alla utbildningar som erbjuds

Personalenheten vid Umeå universitet och företagshälsovården Feelgood har tagit fram några korta och användbara webbutbildningar om arbetsmiljö vid arbete hemifrån. Innehållet är lämpligt för alla medarbetare och chefer. Webbutbildningarna är kostnadsfria.

 

Referenser och källor

Arbetsmiljölagen
• Arbetsmiljöverket. Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi. Arbetsmiljöverket; 2012. AFS 2012:2.
• Arbetsmiljöverket. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Arbetsmiljöverket; 2015. AFS 2015:4.
• Arbetsmiljöverket. Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv. Arbetsmiljöverket; 2018. ADI 711.
• Hultberg A, Ahlborg jr G, Jonsdottir I, Winroth J, Corin L, Heimdahl M. Hälsa på arbetsplatsen. En sammanställning av kunskap och metoder. Västra Götalandsregionen, Hälsan och stressmedicin; 2018. ISM-rapport 21.

Covid-19: Rekommendation om att arbeta hemifrån

Endast medarbetare som har arbetsuppgifter som måste utföras på arbetsplatsen ska befinna sig i universitetets lokaler. Resterande medarbetare ska utföra sitt arbete hemma.

Läs mer: Universitetets rekommendationer angående covid-19 för medarbetare

Goda råd till medarbetare och chefer

Trygghetsstiftelsen har tagit fram en kort film där arbetslivsforskaren Kristina Palm (KTH, KI och Kau) delar med sig av sina bästa råd till den som arbetar hemma.

Mer på Aurora om arbete hemifrån och på distans

Undervisa online 

Kom igång med digitala verktyg och få tips på upplägg och arbetssätt för distansundervisning. 

Undervisa online 

Digitala möten

Här hittar du information om de IT-verktyg och tjänster du kan använda för att ha möten och samarbeta på distans.

Digitala möten

IT-säkerhet när du arbetar på distans

(Nyhet, 25 mars 2020)

Samlade råd kring IT-säkerhet vid distansarbete, så att du ska kunna arbeta på ett så säkert sätt som möjligt.

IT-säkerhet när du arbetar på distans 

Aktiv paus med Feelgood

Passen är mellan 1-4 minuter långa och innehåller pulshöjande pausgympa till avstressande återhämtning. Testa dig fram och hitta din favorit.

En aktiv paus kan öka din kreativitet och prestation. Ge dig pauser och återhämtning ofta. Gärna flera gånger om dagen, men en gång är bättre än ingen.

Pausit - pausprogram för datorn

 

Foto:

Pausit är en ergonomisk pausgympa som ser till att du rör dig regelbundet och på rätt sätt under din arbetsdag. Programmet påminner dig om när det är dags att träna.

Läs mer och installera

Sara Rambe
2021-06-16