Hantering av risker och oro på grund av covid-19

En regel finns beslutad av rektor som tydliggör hur medarbetare som tillhör riskgrupper kan få hjälp och stöd, samt användande av skyddsutrustning med anledning av covid-19. Denna sida sammanfattar vad du som medarbetare kan behöva känna till.

Riskgrupper för covid-19

Socialstyrelsen definierar kontinuerligt riskgrupper utifrån hur kunskapsläget om pandemin förändras. Med riskgrupp avses personer som har högre risk att få allvarlig sjukdom om de smittas av covid-19.

Läs mer om riskgrupper för covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida: Information till riskgrupper om covid-19.

Om du själv tillhör en riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp bör du rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att insjukna i covid-19.

Om du inte har kontakt med en läkare kan företagshälsovården Feelgood bistå med råd, bedömning och sjukintyg. Denna tjänst kan endast beställas av chef vilket innebär att du först måste ha en dialog med din chef.

Om du kan uppvisa läkarintyg som styrker nedsättningen av din arbetsförmåga ska din chef göra en individuell riskbedömning för att identifiera arbetsmiljöåtgärder och anpassningsbehov för dig som medarbetare.

Anpassning kan bland annat innebära att dina arbetsuppgifter och/eller arbetstider ändras så att du helt eller delvis kan arbeta hemma eller att du kan hålla avstånd till andra i ditt arbete.

Om du känner oro med anledning av covid-19

Om du som medarbetare känner oro för att bli smittad, kontakta din chef för individuell dialog om hur ditt arbete kan utföras på ett säkert sätt och vilka strategier som kan hjälpa dig att hantera din oro.

Om du behöver samtalsstöd för att hantera oro kan du själv kontakta företagshälsovården:

Feelgood.

Jonas Lidström
2021-03-11