Risker och oro vid återgång till arbetsplatsen

Denna sida beskriver hur medarbetare som tillhör riskgrupper kan få hjälp och stöd med anledning av covid-19.

Den 29 september tog Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen om att arbeta hemma och arbete på arbetsplatsen är åter igen möjligt för samtliga medarbetare, efter beslut av rektor. Fram till den 31 december 2021 sker en successiv återgång till arbetsplatsen, vilket innebär en förändring för många medarbetare.

Det är chefen som har ansvaret för sina medarbetares arbetsmiljö. Vid återgång till arbetsplatsen uppmanas chefer undersöka vilka risker som finns på den aktuella arbetsplatsen, vid behov vidta åtgärder och följa upp hur återgången fungerar tillsammans med medarbetarna.

Om du känner oro med anledning av återgång till arbetsplatsen

Om du som medarbetare känner oro inför återgången till arbetsplatsen, kontakta din chef för dialog.

Om du behöver samtalsstöd och verktyg för att hantera din oro kan du själv kontakta företagshälsovården Feelgood.

Kontakta Feelgood

Medarbetare i riskgrupp

Det mest effektiva sättet att minska risken för allvarlig sjukdom är vaccination mot covid-19. Därför är det extra viktigt att du som tillhör en riskgrupp är vaccinerad.

Medarbetare i riskgrupp, som är oroliga för återgången till arbetsplatsen, bör föra dialog med sin chef samt kunna visa upp ett läkarintyg som styrker eventuella begränsningar på grund av riskgrupp. Chefer uppmanas i dessa situationer genomföra en individuell riskbedömning i syfte att identifiera eventuella tillfälliga arbetsmiljöåtgärder och anpassningsbehov.

Gravida medarbetare

Enligt Folkhälsomyndigheten kan du som är gravid återgå till arbete på arbetsplatsen när du är vaccinerad med två doser. I vissa enskilda fall kan en läkare behöva göra en individuell bedömning av riskerna, till exempel om du också tillhör någon annan riskgrupp, eftersom vissa diagnoser kan påverka hur du svarar på vaccinet.

Du och din chef bör föra dialog och chefen uppmanas genomföra en individuell riskbedömning för att identifiera eventuella arbetsmiljöåtgärder och anpassningsbehov.

Det finns också möjlighet att ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. Vissa krav måste dock vara uppfyllda, läs mer om detta på Försäkringskassans sida Frågor och svar om graviditetspenning med anledning av covid-19 (forsakringskassan.se)

Ingen regel för riskgrupper

Den 12 oktober 2021 upphörde Regel för personal som tillhör riskgrupper samt användande av skyddsutrustning med anledning av covid-19 (FS 1.1-1461-20) att gälla eftersom nationella regelverk har förändrats. 

Elizabet Westerlund
2021-10-13