Företagshälsovård, Feelgood

Universitets företagshälsovård är Feelgood. Alla universitetsanställda har rätt att vända sig dit för arbetsrelaterade problem.

Detta kan du få hjälp med

Via företagshälsovården Feelgood kan du till exempel få tillgång till samtalsstöd, undersökningar eller delta i gruppaktiviteter.

Du behöver inte något godkännande av chef eller handledare för att kontakta eller besöka företagshälsovården.

Om du behöver fler än tre besök så behöver du, din chef och Feelgood ha ett möte för att planera vidare arbete.

Du hittar kontaktuppgifter i högerspalten.

Öppen mottagning

Torsdagar 08.30 - 10.30 har Feelgood drop-in mottagning. Då kan du träffa en företagssköterska eller fysioterapeut för rådgivning, bedömning och eventuellt bokning av ytterligare besök.

Fysioterapeuten kan hjälpa dig om du har problem med rörelseapparaten.

Hos företagssköterska kan du ta livsstilsprover (blodvärde, blodsocker och totalkolesterol), kontrollera ditt blodtryck eller göra hörselkontroller. Du träffar också företagssköterska om du har besvär med stress, beroende eller andra besvär med anledning av arbetsmiljön.

Utbildningar

Öppna utbildning i förstahjälpen och HLR erbjuds kontinuerligt och tiderna för dessa utbildningar hittar du via Utbildningar och nätverksträffar. Där bokar du in dig på den tid som passar dig eller gör en intresseanmälan.

Övrigt

I perioder håller Feelgood i olika gruppaktiviteter som exempelvis ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Medverkan i en gruppaktivitet ska alltid föregås av dialog och en bedömning av Feelgood.

Feelgood erbjuder också föreläsningar och workshops till arbetsgrupper utifrån gruppens behov. Det kan handla om exempelvis stresshantering, bildskärmsergonomi eller teambuilding. Feelgood utför också medicinska kontroller, ergonomiska utredningar och hälsoprofilbedömningar m.m.

Ny leverantör från 1 januari 2024

Universitetet har under våren upphandlat en ny leverantör av företagshälsovård. Detta innebär att från och med 1 januari 2024 är Falck (f.d. Previa) ny leverantör av företagshälsovård. Nuvarande avtal med Feelgood gäller till och med 31 december 2023.

Arbetet med avtalet och byta leverantör är ännu i ett tidigt skede så därför kommer mer information kring detaljerna om avtalet senare under hösten. 

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Kontakt företagshälsovård

Företagshälsovården Feelgood

Du bokar tid via företagshälsovårdens bokning och rådgivning.

Telefon: 010-810 92 10

Adress: Östra Strandgatan 24, nära Konstnärligt campus

E-post: umea@feelgood.se

Hemsida: Feelgood Umeå

Avboka eller ändra tid

Kom ihåg att avboka eller ändra tid senast 24 timmar i förväg! Om du av- eller ombokar senare så kommer Umeå universitet att behöva betala för ditt besök.

Aktiv paus med Feelgood

Passen är mellan 1-4 minuter långa och innehåller pulshöjande pausgympa till avstressande återhämtning. Testa dig fram och hitta din favorit.

En aktiv paus kan öka din kreativitet och prestation. Ge dig pauser och återhämtning ofta. Gärna flera gånger om dagen, men en gång är bättre än ingen.

Therese Holmgren
2023-09-18