Företagshälsovård via Falck

Alla anställda kan vända sig till universitetets företagshälsovård om du har arbetsrelaterade problem. Du behöver inte ha ett godkännande av chef eller handledare för att kontakta eller besöka företagshälsovården.

Till företagshälsovården vänder du dig om du har arbetsrelaterade problem och exempelvis vill få samtalsstöd, besöka fysioterapeut eller medicinska kontroller.

Beroende på i vilket ärende som du kontaktar Falck kommer de, efter dialog med dig, att kontakta din chef för återkoppling och vidare planering.

Kontakta Falck via beställningsportalen

Du kan göra bokningar och komma i kontakt med bland annat företagssköterska och ergonom eller fysioterapeut direkt i portalen. I portalen kan du även boka tid för stödsamtal. Om du hellre vill kontakta företagshälsovården via telefon så kan du göra det.

Logga in

Du behöver vara inloggad för att se kontaktuppgifterna till företagshälsovården. Du hittar länken "Logga in" i fönstrets övre högra hörn.

Öppen mottagning

Tisdagar kl 8.30-10.30 kommer det vara Öppen mottagning i Falcks lokaler. Då kan du träffa en företagssköterska eller fysioterapeut för rådgivning, bedömning och eventuellt bokning av ytterligare besök.
Fysioterapeuten kan hjälpa dig om du har problem med rörelseapparaten.

Hos företagssköterska kan du ta livsstilsprover (blodvärde, blodsocker och totalkolesterol), kontrollera ditt blodtryck eller göra hörselkontroller. Du träffar också företagssköterska om du har besvär med stress, beroende eller andra besvär med anledning av arbetsmiljön.

Utbildningar

Öppna utbildning i förstahjälpen och HLR erbjuds kontinuerligt och tiderna för dessa utbildningar hittar du via Utbildningar och nätverksträffar.

Vanliga frågor och svar

Jag kommer inte hinna klart med min rehabiliteringsplan eller samtalsserie innan den 1 januari 2024 – vad gör jag?

De planerade insatserna eller samtalsstöd som du redan har påbörjat, kan du fortsätta med hos Feelgood under en övergångsperiod, dock längst till den 30 juni 2024. Om du har funderingar kring dina pågående insatser hos Feelgood kan du ta en dialog med din chef eller ditt närmaste HR-stöd.

Kommer min journal flyttas över till universitetets nya företagshälsovård?

Nej. Journalhantering styrs via Sekretesslagstiftningen och tystnadsplikten, precis som när en privatperson byter vårdcentral.

Hur flyttar jag över min journal till Falck?

Om Falck bedömer att de behöver ta del av din journal förs en dialog med dig. Du behöver därefter ge ditt medgivande till Feelgood att lämna ut journalkopian genom att:

  • Fylla i blanketten Utlämnande av journalkopia till annan instans
  • Besöka Feelgood med utskriven blankett och ha med sig gilitigt legitimation.
  • Feelgood skickar därefter journalkopian med en säker digital webbtjänst till Falck.

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Therese Holmgren
2024-01-16