Ny företagshälsovård - vanliga frågor och svar

Den 1 januari har universitetet en ny leverantör av företagshälsovård, Falck (f.d. Previa). Pågående rehabiliteringsärenden eller samtalsserier kan vid en övergångsperiod avslutas hos Feelgood senast den 31 juni 2024.

Här samlas vanliga frågor och svar kring övergången till ny företagshälsovård. Sidan uppdateras löpande. 

Jag kommer inte hinna klart med min rehabiliteringsplan eller samtalsserie innan den 1 januari – vad gör jag?

De planerade insatserna eller samtalsstöd som du redan har påbörjat, kan du fortsätta med hos Feelgood under en övergångsperiod,dock längst till den 30 juni 2024. Om du har funderingar kring dina pågående insatser hos Feelgood kan du ta en dialog med din chef eller ditt närmaste HR-stöd.

Kommer min journal flyttas över till universitetets nya företagshälsovård?

Nej. Journalhantering styrs via Sekretesslagstiftningen och tystnadsplikten, precis som när en privatperson byter vårdcentral. Det är därför upp till dig att själv bestämma om journalen ska flyttas över.

Om du som medarbetare vill flytta över din journal måste du fylla i blanketten, Utlämnande av journalkopia till annan. Blanketten lämnas personligen till Feelgood. Vid överlämnandet ska du kunna identifiera dig med ID-handling. När Feelgood fått medgivandet kommer de att skicka över kopia av dina journalhandlingarna till Falck.

Kommer jag ha tillgång till samma typer av tjänster med ny leverantör?

Som medarbetare kommer du erbjudas samma möjligheter i kontakt med Falck som du har idag med Feelgood.

Kommer det finnas Öppen mottagning även med Falck?

Ja. Tisdagar kl 8.30-10.30 kommer det vara Öppen mottagning i Falcks lokaler.

Varför byter universitetet leverantör av företagshälsovård?

Universitetet behöver göra upphandlingar av varor och tjänster med jämna mellanrum och i konkurrens. Denna gång vann Falck upphandlingen av företagshälsovård.

Vad ska jag använda beställningsportalen till?

Du kan göra bokningar och komma i kontakt med bl.a. företagssköterska och ergonom/fysioterapeut direkt i portalen. Om du hellre vill kontakta företagshälsovården via telefon så kan du göra det. Kontaktuppgifterna finns också i beställningsportalen.

Ny leverantör från 1 januari 2024

Universitetet har under våren upphandlat en ny leverantör av företagshälsovård. Detta innebär att från och med 1 januari 2024 är Falck (f.d. Previa) ny leverantör av företagshälsovård. Nuvarande avtal med Feelgood gäller till och med 31 december 2023.

Arbetet med avtalet och byta leverantör är ännu i ett tidigt skede så därför kommer mer information kring detaljerna om avtalet senare under hösten. 

Anja Axelsson
2023-11-14