Friskvårdsbidrag

Umeå universitet erbjuder friskvårdsbidrag till alla anställda medarbetare. På den här sidan kan du läsa vilken summa du har möjlighet att få och vilka aktiviteter som är möjliga.

Ett friskvårdsbidrag ger dig som medarbetare en ökad valmöjlighet till individuellt anpassade friskvårdsaktiviteter. En målsättning med friskvårdsbidraget är att antalet medarbetare som aktivt deltar i någon form av friskvårdsaktiviteter ska öka.

Friskvårdsbidraget avser terminskort, årskort eller kvitton för enstaka behandlingar eller aktiviteter.

Vem kan få friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidraget gäller alla anställda medarbetare, även för dig som är föräldraledig eller sjukskriven. Bidraget ges i proportion till anställningens längd under kalenderåret. Medarbetare med tjänstgöringsgrad 30 % eller lägre kan få bidrag i proportion till sin arbetstid per månad.

Friskvårdsbidraget gäller inte för dig som är stipendiat eller för dig som är helt tjänstledig för annan anställning.

Friskvårdsbidragets storlek

Friskvårdsbidraget uppgår till högst 2 000 kronor per år.

Läs mer om hur du ansöker om utbetalning av friskvårdsbidrag

Aktiviteter som kan ge friskvårdsbidrag

Umeå universitets friskvårdsbidrag följer Skatteverkets regler kring skattefria friskvårdsförmåner.

Läs om vilka aktiviteter friskvårdsbidraget gäller för

Aktiviteter som inte ger friskvårdsbidrag

Umeå universitet har valt att följa Skatteverkets regler kring ej skattefria friskvårdsförmåner.

Du får inte heller friskvårdsbidrag för:

  • Medlemsavgifter
  • Inköp av redskap eller utrustning
  • Presentkort
  • Umeå universitet ersätter inte anmälningsavgifter för hela lag/grupper av anställda, däremot godtas personliga startavgifter som en del av friskvårdsbidraget. 

PASS

PASS är det självrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas i PASS.

Logga in i PASS

Kontakt lönespecialist

Lönespecialisterna kan du kontakta när du exempelvis har funderingar om löneutbetalning.

Vem är min lönespecialist?

Kontaktuppgifter alla lönespecialister

Birgitta Berglund
2024-03-21