Utbetalning av friskvårdsbidrag

För att få friskvårdsbidraget behöver du begära ersättning via PASS. Ansökan ska vara inkommen senast 8 december, det går bra att ansöka när som helst tidigare under året.

För 2020 och framåt är friskvårdsbidraget 2 000 kronor. På sidan Friskvårdsbidrag listas vilka typer av friskvårdskostnader som ersätts av universitetet.

Ansök gärna om årets friskvårdsbidrag så snart du har kvitto på betalningar som motsvarar bidragsbeloppet.

Senast 8 december ska löneadministrationen ha mottagit ditt ärende i PASS med inskannade underlag för att du ska kunna få friskvårdsbidrag under innevarande år.

Begäran om friskvårdsbidrag som inkommit efter den 8 december kommer att registreras som friskvårdsbidrag för nästkommande år om aktiviteten är betald senare än 1 november. Det är därför av stor vikt att de inskannade underlagen är korrekta för att utbetalning av friskvårdsbidraget ska ske under innevarande år.

Ett kvitto på motion eller friskvård kan endast användas som underlag för Friskvårdsbidrag vid ett tillfälle under det beskattningsår som utgiften är betald. 

Betalning med kort eller kontant med kvitto

Det är viktigt att du skannar in kvittot eller bankutdrag och bifogar det i ditt ärende i PASS. 

Den 8 december ska löneadministrationen ha mottagit ditt ärende i PASS med korrekta underlag inskannade, för att du ska få friskvårdsbidrag under innevarande år. 

Efter den 8 december ersätts endast betalningar från 1:a november och framåt med nästkommande års friskvårdsbidrag. 

Om du skickar in kvitto i original kommer löneadministrationen att skicka tillbaka det dig för att du själv ska skanna in det för att få ersättning.

Betalning med autogiro

Om du betalar en friskvårdsaktivitet med autogiro får du bidraget i efterskott när du uppvisar ett skannat utdrag från ditt bankkonto på dina autogirobetalningar.

Godkända underlag vid autogiro:

  • Kontoutdrag

Här är det viktigt att följande framgår

- ditt namn
- betalningsmottagare
- belopp och transaktionsdatum

  • Intyg på betalning 

Skanna underlaget och bifoga i ärendet innan du skickar iväg det i PASS. Du behöver inte skicka några pappersunderlag till löneadministrationen.

Betalning med faktura 

Om du betalar en friskvårdsaktivitet med faktura ska du bifoga kopia på fakturan samt kontoutdrag i ärendet. 

  • Kontoutdrag

Här är det viktigt att följande framgår
- ditt namn
- betalningsmottagare
- belopp och transaktionsdatum

PASS

PASS är det självrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas i PASS.

Logga in i PASS

Kontakt lönespecialist

Lönespecialisterna kan du kontakta när du exempelvis har funderingar om löneutbetalning.

Vem är min lönespecialist?

Kontaktuppgifter alla lönespecialister

Birgitta Berglund
2023-11-20