Friskvårdstimme

Alla anställda vid Umeå universitet har möjlighet att utnyttja den så kallade friskvårdstimmen. Friskvårdstimmen ger dig möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvård.

Universitetets anställda kan ägna en arbetstimme per vecka till friskvårdsaktivitet, så kallad friskvårdstimme. Du kan använda friskvårdstimmen när verksamheten tillåter och tidpunkten ska godkännas av närmaste chef.

Prata med din chef eller prefekt om du har funderingar på hur du vill använda din friskvårdstimme.

Så kan du använda friskvårdstimmen

Friskvårdstimmen:

  • kan delas upp på högst två tillfällen per vecka
  • kan inte sparas till senare veckor
  • är inte flextidsgrundande
  • ska användas i början eller slutet på dagen, alternativt under lunchen.

Närmare detaljer kring friskvård och friskvårdstimmen finns i Regel - Friskvård vid Umeå universitet.

Om du arbetar deltid

Tänk på att för deltidstjänstgörande medarbetare ställs friskvårdstiden i relation till tjänstgöringsgraden. Du som arbetar 50 % får alltså möjlighet till 30 minuters friskvård per vecka.

Friskvårdstimme och flextid

Friskvårdstimmen är inte flextidsgrundande. Det innebär att man kan inte räkna mer arbetstid än 40 timmar per vecka. Dvs gör du 41 timmar en vecka, varav en timme är friskvård, får du ange enbart 40 timmar i flexmallen.

Om du har arbetat 45 timmar en vecka inklusive en timme friskvård får du ange högst 44 timmar i flexmallen. Det innebär alltså att friskvårdstimmen ska göras inom arbetstiden, för den som arbetar heltid innebär det inom veckans 40 timmar. Friskvårdstimmen i sig får inte ge arbetstid utöver 40 timmar och bygga på/öka en persons flextid.

Du behöver en privat olycksfallsförsäkring

Arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring inte gäller när du utnyttjar din friskvårdstimme. Därför rekommenderar vi att du har en privat olycksfallsförsäkring som gäller för eventuella skador under din friskvårdstimme.

Friskvårdsinspiratörer

På några institutioner finns också välutbildade friskvårdsinspiratörer. Kolla med din chef eller prefekt om det här är något du vill ska finnas på din arbetsplats.

Birgitta Berglund
2023-09-18