Hälsa

Hälsa innebär mer än att inte vara sjuk. Din hälsa och upplevelse av välbefinnande kan påverkas av fysiska, mentala, emotionella och sociala faktorer.

Upplevelsen av hälsa är individuell och påverkas av hela din livssituation. Matvanor, rörelse, återhämtning och sömn har stor betydelse för hur du mår.

Eftersom din livssituation är föränderlig så kommer även din hälsan att vara det. Det är därför viktigt att reflektera över vad du behöver för att uppleva att du mår bra, trivs och kan åstadkomma det du vill. Att vara frisk och välmående leder till ett hållbart arbetsliv och därför vill Umeå universitet på olika sätt stimulera till egenvård av hälsan.

Du kan även själv initiera till ett samtal med din chef eller ta kontakt med företagshälsovården om du upplever en begynnande ohälsa. Du kanske har funderingar kring hur du på bästa sätt kan få stöd och hjälp med att på ett tidigt stadium bromsa upp eventuell ohälsa.

Hur mår du? Gör ett stresstest här!

Kultur på campus

Kultur på campus är ett Sverigeunikt projekt som levererar gratis kultur till studenter och personal vid Umeå universitet. Vi arrangerar och producerar i snitt minst ett evenemang per vecka – alltid vid lunchtid, någonstans på campus. Vi gör mycket musik, men även litteratur, teater, cirkus, film, foto, dans och konst.

Något liknande hittar du inte vid något annat universitet!

Läs mer om Kultur på campus

Elizabet Westerlund
2022-09-29