Friskvård

Som anställd vid Umeå universitet har du tillgång till en generös företagshälsovård, olika aktiviteter genom Kultur på campus, Hälsa på campus samt ett friskvårdsbidrag. Att utöva någon form av fysisk aktivitet ökar vår prestationsförmåga, fysiskt och psykiskt. Den här sidan beskriver friskvårdstimmen och rollen friskvårdsinspiratör.

Friskvårdstimme

Alla anställda vid Umeå universitet ges möjlighet att bedriva friskvård en timme per vecka på arbetstid om verksamheten så medger. Prata med din chef eller prefekt om du har funderingar på hur du vill använda din friskvårdstimme. Friskvårdstimmen får nyttjas i den utsträckning och på det sätt som är lämpligt inom ramen för verksamheten och tidpunkten ska godkännas av närmaste chef.

Generellt gäller följande. Friskvårdstimmen

  • kan delas upp på högst två tillfällen per vecka
  • kan inte sparas till senare veckor
  • är inte flextidsgrundande
  • ska användas i början eller slutet på dagen, alternativt under lunchen.

Tänk på att för deltidstjänstgörande medarbetare ställs friskvårdstiden i relation till tjänstgöringsgraden. Du som arbetar 50 % får alltså möjlighet till 30 minuters friskvård per vecka.

Närmare detaljer kring friskvård och friskvårdstimmen finns i Regel - Friskvård vid Umeå universitet.

Friskvårdstimme och flextid

Friskvårdstimmen är inte flextidsgrundande. Det innebär att man kan inte räkna mer arbetstid än 40 timmar per vecka. Dvs gör du 41 timmar en vecka, varav en timme är friskvård, får du ange enbart 40 timmar i flexmallen.

Om du har arbetat 45 timmar en vecka inklusive en timme friskvård får du ange högst 44 timmar i flexmallen. Det innebär alltså att friskvårdstimmen ska göras inom arbetstiden, för den som arbetar heltid innebär det inom veckans 40 timmar. Friskvårdstimmen i sig får inte ge arbetstid utöver 40 timmar och bygga på/öka en persons flextid.

Försäkringen under friskvårdstimmen

Viktigt att känna till är att arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring inte gäller när du utnyttjar din friskvårdstimme. Därför rekommenderas du ha en privat olycksfallsförsäkring som gäller för eventuella skador under din friskvårdstimme. Detta baseras på ett prejudicerande fall som prövades i Kammarrätten tidigare under 2019 där arbetstagaren i Jönköping inte fick ersättning för sin skada från arbetsskadeförsäkringen.

Friskvårdsinspiratörer

På några institutioner finns också välutbildade friskvårdsinspiratörer. Kolla med din chef eller prefekt om det här är något du vill ska finnas på din arbetsplats.

Elizabet Westerlund
2022-03-11