Friskvårdsbidrag

Umeå universitet erbjuder friskvårdsbidrag till alla anställda medarbetare. På den här sidan kan du läsa vilken summa du har möjlighet att få och vilka aktiviteter som är möjliga.

Ett friskvårdsbidrag ger dig som medarbetare en ökad valmöjlighet till individuellt anpassade friskvårdsaktiviteter. En målsättning med friskvårdsbidraget är att antalet medarbetare som aktivt deltar i någon form av friskvårdsaktiviteter ska öka.

Friskvårdsbidraget avser terminskort, årskort eller kvitton för enstaka behandlingar eller aktiviteter.

Vem kan få friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidraget gäller alla anställda medarbetare, även för dig som är föräldraledig eller sjukskriven. För dig med en tidsbegränsad anställning ges bidraget i proportion till anställningens längd.

Friskvårdsbidraget gäller inte för dig som är stipendiat eller för dig som är helt tjänstledig för annan anställning.

Friskvårdsbidragets storlek

Friskvårdsbidraget uppgår till högst 2 000 kronor per år.

Friskvårdsbidraget för 2020 höjdes från 1 800 kronor till 2 000 kronor i ett rektorsbeslut som togs 17 juni 2020.

Läs mer om hur du ansöker om utbetalning av friskvårdsbidrag

Aktiviteter som kan ge friskvårdsbidrag

Umeå universitets friskvårdsbidrag följer Skatteverkets regler kring skattefria friskvårdsförmåner.

Läs om vilka aktiviteter friskvårdsbidraget gäller för

Aktiviteter som inte ger friskvårdsbidrag

Umeå universitet har valt att följa Skatteverkets regler kring ej skattefria friskvårdsförmåner.

Läs om vilka aktiviteter friskvårdsbidraget inte gäller för

Du får inte heller friskvårdsbidrag för:

  • Entréavgifter till idrottsevenemang
  • Medlemsavgifter
  • Inköp av redskap eller utrustning
  • Presentkort
Birgitta Berglund
2021-04-27