Vanliga frågor om friskvårdsbidrag

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring hur friskvårdsbidraget fungerar.

Varför inför Umeå universitet friskvårdsbidrag?

Universitetets målsättning är att underlätta för medarbetare att skapa goda vanor för god hälsa, förebygga ohälsa, sjukskrivningar och arbetsskador. Sedan 2007 har Umeå universitet haft ett subventionerat motionskort som friskvårdserbjudande. Under perioden 2012-2016 var antalet aktiva motionskort över 1 500 och som högst, 2014, var det 1 950. Under avtalet med USM som startade 1 september 2016 var målsättningen att behålla antalet aktiva motionskort men så blev det inte. Antalet aktiva motionskort mer än halverades.

Mot den bakgrunden beslutade universitetet att erbjuda ett friskvårdsbidrag istället. Bedömningen var att detta kan ge fler medarbetare ökade valmöjligheter till individuellt anpassade friskvårdsaktiviteter. En målsättning är att antalet medarbetare som deltar i någon form av friskvårdsaktivitet ska öka.

Hur stort är friskvårdsbidraget?

Friskvårdsbidraget är max 2 000 kr per år. Bidrag får du genom att skanna in originalkvitto eller genom ett utdrag från bank vid autogiro.

För vem gäller friskvårdsbidraget?

 • Friskvårdsbidraget gäller för dig som är anställd på heltid eller deltid. När din anställning upphör har du inte heller rätt till friskvårdsbidrag.
 • Om du har en tidsbegränsad anställning får du ett friskvårdsbidrag som står i proportion till anställningens längd.
 • Om du har en sysselsättningsgrad på 30 % eller lägre får du ett friskvårdsbidrag i proportion till din arbetstid per månad.
 • Om du är föräldraledig eller sjukskriven har du rätt till friskvårdsbidrag.

Vem kan inte få friskvårdsbidrag?

 • Friskvårdsbidraget gäller inte för dig som är helt tjänstledig.
 • Friskvårdsbidraget gäller inte för dig som är stipendiat.

För vilka aktiviteter kan jag få friskvårdsbidrag?

Du kan få friskvårdsbidrag för de aktiviteter Skatteverket bedömer som skattefria friskvårdsförmåner. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Om du utför någon av de skattefria friskvårdsaktiviteterna får du friskvårdsbidrag för:

 • Årskort
 • Terminskort
 • Enstaka aktivitet eller behandling som kostar mindre än 1000 kr

För vilka aktiviteter kan jag inte få friskvårdsbidrag?

Du får inte friskvårdsbidrag för de aktiviteter Skatteverket bedömer som ej skattefria friskvårdsförmåner. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Du får inte heller friskvårdsbidrag för:

 • Entréavgifter till idrottsevenemang
 • Medlemsavgifter
 • Inköp av redskap eller utrustning
 • Presentkort

Hur gör jag för att få mitt friskvårdsbidrag?

Om du vill få friskvårdsbidrag måste du begära ersättning via PASS. Skanna in ditt originalkvitto eller utdrag från din bank vid autogiro och bifoga i ärendet. Ärendet skickas tillbaka till dig om du inte bifogar de handlingar som krävs.

Om du betalar en friskvårdsaktivitet med autogiro får du bidraget i efterskott. Du måste då uppvisa utdrag från bank på dina autogirobetalningar där det framgår att det är du som har betalat och till vilken friskvårdsleverantör.

Autogiro är en betalning i förskott för kommande månad, vilket innebär att en autogirobetalning i augusti avser september månads träning. Till exempel, om du vill begära ersättning för september-december månads träning är det autogirobetalningarna från augusti- november du ska skicka in utdrag från.

Den 10 december är ett viktigt datum för dig som vill begära ersättning för friskvårdsaktiviteter. Den 10 december är det datum som löneadministrationen ska ha mottagit ditt ärende med korrekta underlag för att du ska få friskvårdsbidrag under innevarande år. Kvitton som inkommit efter den 10 december kommer att registreras som friskvårdsbidrag för nästkommande år.

Jag är stationerad på annan ort än Umeå - hur ska jag göra?

Reglerna för friskvårdsbidraget gäller även dig som är stationerad på annan ort än Umeå.

Birgitta Berglund
2021-04-27