Utbetalning av friskvårdsbidrag

För att få friskvårdsbidraget behöver du begära ersättning via PASS. Ansökan ska vara inkommen senast 10 december, det går bra att ansöka när som helst tidigare under året.

För 2020 och framåt är friskvårdsbidraget 2 000 kronor. På sidan Friskvårdsbidrag listas vilka typer av friskvårdskostnader som ersätts av universitetet.

Ansök gärna om årets friskvårdsbidrag så snart du har kvitto på betalningar som motsvarar bidragsbeloppet.

Senast 10 december ska löneadministrationen ha mottagit ditt ärende i PASS med inskannade underlag för att du ska kunna få friskvårdsbidrag under innevarande år.

Begäran om friskvårdsbidrag som inkommit efter den 10 december kommer att registreras som friskvårdsbidrag för nästkommande år. Det är därför av stor vikt att de inskannade underlagen är korrekta för att utbetalning av friskvårdsbidraget ska ske under 2020.

För dig som har ansökt om friskvårdsbidrag för 2020 innan 17 juni

Friskvårdsbidraget för 2020 höjdes från 1 800 kronor till 2 000 kronor i ett rektorsbeslut som togs 17 juni 2020.

Om du redan har ansökt om det tidigare maxbeloppet, bifogat kvitton för högre belopp än 1800 kr och fått detta beviljat kommer du automatiskt att erhålla ersättning upp till det nya maxbeloppet.

Har ni ansökt och fått beviljat ett lägre belopp än maxbeloppet så kommer ingen justering att göras förrän ett nytt kvitto uppvisas.

Betalning med kort eller kontant med kvitto

Det är viktigt att du skannar in kvittot eller bankutdrag och bifogar det i ditt ärende i PASS.

Den 10 december ska löneadministrationen ha mottagit ditt ärende i PASS med korrekta underlag inskannade, för att du ska få friskvårdsbidrag under innevarande år.

Efter den 10 december ersätts endast betalningar från 1:a november och framåt med nästkommande års friskvårdsbidrag.

Om du skickar in kvitto i original kommer löneadministrationen att skicka tillbaka det dig för att du själv ska skanna in det för att få ersättning.

Betalning med autogiro

Om du betalar en friskvårdsaktivitet med autogiro får du bidraget i efterskott när du uppvisar ett skannat utdrag från ditt bankkonto på dina autogirobetalningar. Du kan högst få ersättning vid två tillfällen per år.

Godkända underlag vid autogiro:

• Kontoutdrag – se exempel
Här är det viktigt att följande framgår
- ditt namn
- betalningsmottagare
- belopp och transaktionsdatum

• Intyg på betalning – se exempel 

Skanna underlaget och bifoga i ärendet innan du skickar iväg det i PASS. Du behöver inte skicka några pappersunderlag till löneadministrationen.

Direktlänkar

Gå till PASS

Hitta din lönespecialist

Birgitta Berglund
2021-04-27