Har du blivit trakasserad, diskriminerad eller kränkt?

Om du upplever att du är utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier ska du i första hand ta kontakt med din chef. Om du inte vill eller kan kontakta din chef i frågan kan du istället vända dig till dekan vid din fakultet.

Om det är möjligt är det bra om du själv också vänder dig direkt till den person som du upplever utsätter dig för särbehandling, diskriminering eller trakasserier. Tala om att du inte accepterar det beteende som du utsätts för. Var också noga med att dokumentera det som inträffat. Skriv ner vad som hänt, var det hänt och vid vilken tidpunkt. Skriv också ner vilka personer som var närvarande då situationen inträffade. Det kan vara bra information att ha med sig för en eventuell fortsatt utredning av händelsen.

Om du vill ha mer information, rådgivning eller stöd så kan du kontakta:

  • Universitetsjuristerna
  • Arbetsmiljöombudet vid din enhet eller institution
  • Företrädare för lika villkor vid din enhet eller institution
  • Företagshälsovården Feelgood
  • Personalsekreterare
  • Ditt fackliga ombud
  • Utvecklingskonsult på Personalenheten

Läs mer i den broschyr som riktar sig mot anställda:
Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Nationella lagar och förordningar

Här nedanför listas lagar och förordningar som berör lika villkor.

Handläggningsordning

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

Lagar

Diskrimineringslagen (2008:567)

Högskolelagen, särskilt 5 §

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Föräldraledighetslagen (1995:584)

Förordningar

Högskoleförordningen, särskilt 1 kap. 8 §

Statliga myndigheters ansvar för genomförandet av handikappolitiken (2001:526)

Regler

Ledighetsperioder vid föräldraledighet

Sara Rambe
2021-06-11