Text – skriftlig kommunikation

En stor del av vår kommunikation är skriftlig. Här är några övergripande typer av skriftlig kommunikation:

  • Webbsidor
  • Instruktioner, manualer – både i tryckt och digitalt format
  • Blanketter
  • Information om verksamhetens stöd i form av trycksaker
  • Presentationsmaterial – se instruktioner på sidan Muntliga presentationer
  • E-post

I blocken på den här sidan finns länkar till krav, rekommendationer och tips i arbetet med skriftlig kommunikation. Flera av tipsen har fokus på att skriva för webb, men det mesta av de råden gäller för texter överlag.

"Det går inte att skriva långa och svårgenomträngliga texter och tro att läsaren kommer att ta sig tid att läsa dem bara för att den som skrivit anser att innehållet är viktigt. Det är ungefär som att öppna en affär men strunta i att ha en rejäl skylt utanför som talar om vad du säljer."

(Från 'Hur vi läser på webben', av Internetstiftelsen i Sverige)

Testa hur din text läses upp

Studenter och anställda vid Umeå universitet har tillgång till programvaror som ger stöd för personer med läs- och skrivsvårigheter eller synnedsättning. Vill du testa hur den text du skrivit låter för en person som använder läsverktyg kan du hämta aktuellt program och installera i din dator. Länken nedan ligger bakom inloggning på Aurora.

Programvaror för stöd vid funktionsnedsättning

Du kan också gärna låta synskadade personer testa att ett dokument läses upp korrekt genom just den personens hjälpmedel.

Testa ett dokuments tillgänglighet

Använd ett verktyg för att testa om ditt pdf-dokument uppfyller kraven för tillgänglighet.

  • Stelacons webbaserade gratisverktyg PDF-kollen på svenska.
  • PAC 3.0 är ett gratisverktyg som installeras på den egna datorn (finns på engelska).
  • Adobe Acrobat Pro har en inbyggd funktion för tillgänglighetsgranskning. Byt region till Sverige för att få information på svenska.

Om du behöver stöd för att skapa tillgängliga dokument kan du besöka länkarna under rubriken Formatera dokument för tillgänglighet på den här sidan.

 

Text, språk och struktur

Kommunikation – texter (Umeå universitet)

Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren (Myndigheten för delaktighet)

Checklista för att göra informationen tillgänglig (Myndigheten för delaktighet)

Att arbeta med klarspråk (Institutet för språk och folkminnen)

Med mest fokus på webb

Att skriva för webben – med exempel (Umeå universitet)

WCAG – standard för tillgänglighet (Myndigheten för digital förvaltning)

formatera dokument för tillgänglighet

Tillgängliga dokument (Universitetspedagogik och lärandestöd, Umeå universitet)

Acrobat/Skapa tillgängliga pdf-filer (Adobe)

Sara Rambe
2021-04-30