Bemanningsplanering

Vid Umeå universitet används ett gemensamt webbaserat bemanningsplaneringssystem (BPS).

BPS är utformat för att ge stöd för det planerings- och bemanningsarbete som sker på institutions- och enhetsnivå. Därigenom kan BPS bidra till en god och säker tjänstgöringsplanering för alla anställda.

All personal kan logga in i BPS för att ta del av sin tjänstgöringsplanering. Prefekter, studierektorer, personaladministratörer m fl som skall jobba som planerare i systemet måste dock ansöka om utökad behörighet, se länk under rubriken BPS - Relaterad information. Om du upplever inloggningsproblem bör du kontakta support via e-post.


Är du i behov av utbildning eller övriga frågor som rör BPS, kontakta BPS-supporten.

Logga in i BPS

 

För dig som Planerare

Med anledning av uppdateringar och förändringar på aurora flyttas samarbetsytan till teams. Teamsytan kommer att ha motsvarande funktion som den föregående samarbetsytan, det vill säga huvudsakligen för att sprida information och nyheter, samla praktisk vägledning i systemet och vara ett användarstöd men också vara en yta för kommunikation användare emellan.
Följ länken för att ansökan om behörighet till teamet BPS- för planerare.

BPS - Relaterad information

Kontaktinformation

Sara Rambe
2021-06-23