Bemanningsplanering

Vid Umeå universitet används ett gemensamt webbaserat bemanningsplaneringssystem (BPS). Med BPS får du stöd med planerings- och bemanningsarbete som sker på institutions- och enhetsnivå vilket bidrar till en god och säker tjänstgöringsplanering för alla anställda.

All personal kan logga in i BPS för att ta del av sin tjänstgöringsplanering. Prefekter, studierektorer, personaladministratörer m.fl. som skall jobba som planerare i systemet måste dock ansöka om utökad behörighet, se länk under rubriken BPS - Relaterad information. Om du upplever inloggningsproblem bör du kontakta support via e-post.

Logga in i BPS

Användarstöd

Om du är i behov av utbildning eller övriga frågor som rör BPS, kontakta BPS-supporten.

Om du som är planerare behöver användarstöd för BPS är du välkommen till teamet för BPS. Här hittar du information och nyheter samt praktisk vägledning för hur du använder systemet. För att ansöka om att få gå med i teamet, gå till teamet BPS- för planerare.

BPS - Relaterad information

Kontaktinformation

Elizabet Westerlund
2022-05-11