Försäkringar för anställda

På denna sida hittar du mer information om vilka försäkringar som gäller dig som är anställd vid universitetet.

 

Du är försäkrad mot arbetsskador och sjukdomar

Arbetsskadeförsäkring (Försäkringskassan)

Om du skadar dig på arbetsplatsen kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen via Försäkringskassan. Arbetsskadan kan vara en sjukdom som har uppstått på grund av arbete. Den kan också bero på olycksfall på arbetsplatsen eller på olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetet.

Läs mer om arbetsskadeförsäkring

Personskadeförsäkring (AFA Försäkring)

Som anställd vid universitetet omfattas du av det statliga personskadeavtalet (PSA). AFA Försäkring administrerar försäkringen. Du kan få ersättning för arbetsskadan från AFA Försäkring oavsett om Försäkringskassan godkänt skadan eller inte. Du som anställd ansvarar själv för att göra en anmälan.

Läs mer om personskadeförsäkring 

Om du skadar dig när du arbetar hemma eller på distans

Försäkringen gäller i ditt hem eller på distans om olycksfallet sker i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara:

  • om du snubblar på datasladden till din jobbdator
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
  • det kan även vara vid ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Information från AFA försäkring

Du är försäkrad när du reser

Du som är anställd vid eller arbetar på uppdrag av universitetet omfattas av statens tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller för alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands.

Läs mer om tjänstereseförsäkring

Du är försäkrad om du är utlandsstationerad (URA)

Umeå universitet har tecknat en samlingsförsäkring med Kammarkollegiet för dig som är anställd och är utlandsstationerad. Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd som motsvarar en reseförsäkring. Försäkringen innehåller inte något egendomsskydd men du kan teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Försäkringen omfattar medföljande familj som uppfyller kraven och är inskrivna i URA-avtalet.  Intyg om URA-försäkring får du i samband med att du undertecknar URA-avtalet.

Information om URA-försäkring

Kompletterande egendomsförsäkring till URA

Vid behov kan en separat egendomsförsäkring tecknas för medarbetaren. Denna försäkring är inte en samlingsförsäkring och en beställning måste skickas av HR/prefekt till Kammarkollegiet. 

Information om egendomsförsäkring

Din familj kan få ersättning om du avlider

Som universitetsanställd omfattas du av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Detta innebär att din familj kan få ersättning om du avlider. Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. 

Din familj kan ansöka om ersättning från försäkringen via Statens tjänstepensionsverk (SPV).

Läs mer om tjänstegrupplivförsäkring

Personliga försäkringar

För att få ett komplett försäkringsskydd så rekommenderar vi även att du har personliga försäkringar som kan täcka upp för kostnader som uppstår. Exempelvis:

  • hemförsäkring
  • olycksfallsförsäkring
  • livförsäkring.

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Rosita Nilsson
2023-02-02