Försäkringar för svenska gäster

Särskilt personskadeskydd

Personer som inte är anställda vid universitetet men som har ett uppdrag för myndigheten omfattas av Kammarkollegiets försäkring särskilt personskadeskydd  Försäkringen omfattar t.ex. emeritus, forskningspersoner och de som har ett annat tillfälligt uppdrag i verksamheten.

Försäkringen gäller:

  • Under tiden som personen deltar i verksamheten och har ett uppdrag.
  • På väg till eller från verksamheten, förutsatt att resan görs utan stopp längs vägen. Vid trafikskada omfattas personen av fordonets trafikförsäkring.

Information Särskilt personskadeskydd

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Jannike Hurenkamp
2024-01-04