Försäkringar för utländska gäster

Utländska gäster, stipendiater och anställda som saknar personnummer omfattas av en samlingsförsäkring som Umeå universitet har tecknat med Kammarkollegiet. Försäkringen omfattar även medföljande familj.

Försäkringen gäller:

  • Dygnet runt under vistelsen i Sverige.
  • Under resan mellan hemlandet och Sverige, förutsatt att medarbetaren reser direkt.
  • I hela Schengenområdet, förutsatt att personen har ett gällande Schengenvisum, utfärdat av svensk utlandsmyndighet. Om personen har ett uppehållstillstånd så gäller försäkringen bara i Sverige.
  • Försäkringen täcker akut sjuk- och tandvård och hemtransport till hemlandet om det skulle bli nödvändigt. Försäkringen täcker inte regelbundna kontroller eller mediciner för sjukdomar som har uppstått före resan.
  • Försäkringen innehåller dessutom ett egendomsskydd om besökaren blir av med sina privata ägodelar under besöket. Vid skador på egendom är självrisken alltid 1500 SEK.

Läs mer om försäkringsvillkoren Information om Försäkring för utländska besökare

Anmäl skada

Ladda ner och fyll i blanketten för skadeanmälan från Kammarkollegiets hemsida

  • Myndigheten ska också fylla i och skriva under blanketten.
  • Glöm inte att om du söker ersättning för utlägg som du har haft så måste du skicka in kvitton.

Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten via e-post:

forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:
Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Jannike Hurenkamp
2024-01-04