Tjänstereseförsäkring

Den statliga tjänstereseförsäkringen gäller vid alla tjänsteresor som utförs för myndighetens räkning i Sverige och utomlands.

Information om tjänstereseförsäkringen

Försäkringen gäller under hela resan, från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar eller slutar. Vid en utrikes tjänsteresa gäller skyddet även under avbrott p.g.a. semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga tjänsteort. För att ett sådant uppehåll ska anses vara ett avbrott i tjänsteresan och inte en fristående verksamhet, får uppehållet i tid inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan. Uppehållet får inte heller vara längre än 14 dagar sammanlagt. Vid semester längre än 14 dagar måste en privat försäkring tecknas för hela semesterperioden.

Det spelar ingen roll om semesterperioden förläggs före, under eller efter tjänsteresan.

Försäkringsskyddet gäller även i områden dit UD avråder från resor.

Tjänstereseförsäkringen gäller för:

  • Alla anställda vid en statlig myndighet som är på en tjänsteresa för myndighetens räkning.
  • Konsulter som utför ett uppdrag för en myndighets räkning och som inte är anställda av ett konsultföretag, t.ex. stipendiater. 
  • Alla doktorander (forskarstuderande) som är på en tjänsteresa för en myndighets räkning.
  • Ledamöter i myndigheternas nämnder och styrelser som reser

Med tjänsteresa avses en resa som företas på uppdrag av myndigheten av en anställd eller uppdragstagare hos myndigheten.

En tjänsteresa anses som tjänstgöring för myndighetens räkning om resan:

  • har en direkt koppling till resenärens arbetsuppgifter vid myndigheten och
  • är godkänd av myndigheten.

Om den verksamhet som föranlett resan inte utgör tjänstgöring för myndighetens räkning, kan det inte vara fråga om en tjänsteresa.

Notera! Försäkringen gäller inte för resor som sker mellan hemmet och arbetsplatsen eller för arbete som sker i hemlandet på distans. Vid skadeanmälan ska syftet med tjänsteresan kunna styrkas.

Kammarkollegiets information om Tjänstereseförsäkringen

Anmäl händelse under resa

Försäkringsintyg vid resor utanför EU

När du reser till länder utanför EU eller länder utanför konventionen ska du ta med dig ett försäkringsintyg som styrker att du utför en tjänsteresa för myndighetens räkning. De små blåvita försäkringskorten har fasats ut och försäkringsintyget består av ett pappersintyg i A4-format. Kontakta HR/motsvarande på din institution/enhet för att få hjälp. 

Läs gärna igenom Goda råd på tjänsteresan

EU-kort vid resor inom EU

För resor inom EU rekommenderar vi att du tar med ett EU-kort. Du beställer kortet på Försäkringskassans hemsida. Kortet ger dig möjlighet att få vård till samma avgifter som i Sverige.
EU-kort Försäkringskassan

Falck Global Assistance
Om du under tjänsteresan har behov av akuthjälp, till exempel om du blir inlagd på sjukhuset eller behöver hemtransport, ska du kontakta assistansföretaget Falck Global Assistance.

De är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan

Telefon: +46 8 587 71749
E-post: fga@se.falck.com

 

Rosita Nilsson
2022-05-31