URA försäkring

URA-försäkring

Umeå universitet har tecknat en samlingsförsäkring med Kammarkollegiet för anställda som är utlandsstationerade. Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd som motsvarar en reseförsäkring. Försäkringen innehåller inte något egendomsskydd men det går att teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Försäkringen omfattar medföljande familj som uppfyller kraven och är inskrivna i URA-avtalet. 

Intyg om URA-försäkring får du i samband med att du undertecknar URA-avtalet.

Information om URA-försäkring

Kompletterande egendomsförsäkring 

Vid behov kan en separat egendomsförsäkring tecknas för medarbetaren. Denna försäkring är inte en samlingsförsäkring och en beställning måste skickas av HR/prefekt till Kammarkollegiet. 

Information om egendomsförsäkring

Rosita Nilsson
2022-03-07