Interna utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du ett stort utbud av interna utbildningar och nätverksträffar riktade till medarbetare. Utbildningsanordnare är UPL, UB och Universitetsförvaltningens enheter. Utbildningarna kan ske som kurstillfälle i lokal, online eller som självstudier. Klicka på respektive rubrik nedan för att komma till kategorin!

Se även Kurser på engelska.

Kategorier

Högskolepedagogiska utbildningar

Kurser, verkstäder och seminarier.

Forskningsfinansiering, forskningsprojekt och samverkan

Forskningsfinansiering, ekonomiadministration i forskningsprojektet.

Ledarskap

Chefs- och ledarutveckling för olika chefsroller som t.ex. chefsintroduktionen, UCL, ReaL m.fl.

HR

Administration av anställningar och löner, arbetsmiljö, lika villkor, rehabilitering, rekrytering, nätverksträffar.

Ekonomiadministration

Raindance, budget och prognos, regler och rutiner ekonomiområdet. Inköp, e-handel och seminarier.

IT

Program och verktyg. Informations- och IT-säkerhet. Forskningsdatahantering.

Fysisk arbetsmiljö och säkerhet

Säkerhetsskydd, strålskydd, brandskydd, brandfarliga varor, hjärt- och lungräddning.

Kommunikation

Webbpublicering, nätverksträffar.

Studieadministration, studievägledning och internationalisering

Ladok, Selma, nätverksträffar. Internationalisering.

Universitetsbibliotekets utbildningar

Informationssökning, referenshantering, läs- och skrivprocessen, studieteknik och vetenskaplig publicering.

Introduktion för nyanställda

Introduktion till nyanställda.

Vanliga frågor om interna utbildningar och nätverksträffar

Hur avanmäler jag mig från en utbildning jag har anmält mig till?

Du kan avanmäla dig från utbildningen genom att klicka på knappen avboka i din bokningsbekräftelse.

Jag har anmält mig men har inte fått någon bekräftelse?

I vissa fall kan e-postmeddelanden som skickas via systemet hamna i skräpposten. Kontrollera därför först om meddelandet har hamnat där. Om du inte hittar det kontakta då ITS.

Är detta en ny lärplattform?

Nej. Webbplatsen är byggd med ett system som heter Eduadmin vilket är ett system som stöttar administrationen av universitetets interna utbildningar. Detta innebär att systemet går att använda för att ta emot anmälningar, göra e-postutskick till deltagare, ta fram intyg när man har gått en viss utbildning m.m.

Vissa av utbildningarna som finns inlagada i systemet sker som självstudier. För dessa används framförallt lärplattformen Canvas som verktyg. Eduadmin och Canvas är dock två olika system.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar om webbportalen skicka ett mejl till: info.eduadmin@umu.se

Elizabet Westerlund
2022-06-02