Framtida kursutbud

Här hittar du UPL:s planerade kursutbud framöver.

Observera att ändringar kan ske. Se alltid sidan Kurser för aktuellt utbud och anmälningstider.

(E) = Kursen ges på engelska.

Vårterminen 2023

Ny som lärare (E)

Grundläggande högskolepedagogik, 5v (E)

Att utbilda för hållbar utveckling

Examination och utvärdering

Pedagogisk digital kompetens

Pedagogiskt ledarskap

PBL och Casemetodik

Forskarhandledning i praktiken (E)

Forskarhandledning i praktiken (sommarkurs)

Höstterminen 2023

Ny som lärare

Att utbilda för hållbar utveckling (E)

Handledning i högre utbildning

Kreativitet och samskapande

Pedagogiskt mentorprogram

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs

Forskarhandledning i praktiken

Marie Friman
2022-09-30