Framtida kursutbud

Här hittar du UPL:s planerade kursutbud framöver.

Observera att ändringar kan ske. Se alltid sidan Kurser för aktuellt utbud och anmälningstider.

(E) = Kursen ges på engelska.

 

Höstterminen 2024


Ny som lärare (E)

Grundläggande högskolepedagogik, Campus (GRU16) (E)

Grundläggande högskolepedagogik, nät (GRU 15) (E)

Att utbilda för hållbar utveckling (E)

Didaktik för universitetslärare

Kreativitet och samskapande

Pedagogisk mentorskapskurs

PBL och Casemetodik

Forskarhandledning i praktiken (höst)

Vårterminen 2025

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, campus (GRU17)

Att utbilda för hållbar utveckling

Examination och utvärdering

Handledning i högre utbildning

Kommunikation för pedagoger (E)

Forskarhandledning i praktiken (vår + sommar)

Höstterminen 2025

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, campus (GRU19)

Grundläggande högskolepedagogik, nät (GRU18)

Att utbilda för hållbar utveckling

Didaktik för universitetslärare

Kreativitet och samskapande

Pedagogisk digital kompetens

Pedagogisk mentorskapskurs

Forskarhandledning i praktiken (höst) (E)

Marie Friman
2024-02-06