Högskolepedagogiska kurser

Här finns information om de högskolepedagogiska kurser som du kan gå hos UPL. Anmälan till höstterminens kurser öppnar 15 februari och stänger 15 april. Anmälan till vårterminens kurser öppnar 15 augusti och stänger 15 oktober. Vid behov kan ansökningstiderna förlängas.

 

Foto:

Introduktionskurs

Ny som lärare (1 v)

Kursen Ny som lärare är en förberedande kurs för den helt oerfarne läraren. Inga förkunskaper eller tidigare undervisningserfarenheter. I denna kurs får sätta dig in i rollen som lärare genom att öva på att planera och genomföra undervisning. Läs mer om kursen

Kursdatum

Hösten 2024

Språk: Engelska
Kontaktperson:
Marie Friman
Kursdagar:
3-4 oktober, 14 oktober, 22 oktober
Plats:
Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd!

Grundkurs

Kursen Grundläggande högskolepedagogik är utformad för att bidra till grundläggande behörighet för anställning som lärare. Du behöver ha viss erfarenhet av undervisning och/eller ha gått introduktionskursen.

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs, 5v

Denna kurs ger dig möjlighet att utveckla din kunskap om lärandeprocessen, din förmåga att stödja lärande samt ett reflekterande förhållningssätt till din egen lärarroll. Läs mer om kursen

kursdatum

Start hösten 2024

Språk: Engelska
Kurstillfälle: GRU15
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: Start 10 okt 2024 (heldag)
Avslut halvdag 15 april 2025.
OBLIGATORISK närvaro dessa dagar (på plats eller via Zoom).
Resten av kursen är nätbaserad, kursen pågår till 15 april 2025

Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd

Grundläggande högskolepedagogik, campus (5 v)

Denna kurs ger dig möjlighet att utveckla din kunskap om lärandeprocessen, din förmåga att stödja lärande samt ett reflekterande förhållningssätt till din egen lärarroll. Läs mer om kursen

Kursdatum

Start hösten 2024

Språk: Svenska
Kurstillfälle:
GRU16
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 23-24 okt, 5-6 dec (2024), 28-29 jan, 25-26 feb, 8-9 apr, 22-23 maj (2025)
Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

----------------

Start våren 2024

Språk: Engelska
Kurstillfälle: GRU14
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 23-24 apr, 29-30 maj, 22-23 aug, 26-27 sept, 5-6 nov, 3-4 dec
Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

------------------

Start hösten 2023

Språk: Svenska
Kurstillfälle: GRU13
Kontaktperson: Marie Friman
Kursdagar: 25-26 okt, 7-8 dec (2023), 24-25 jan, 29 feb, 1 mars, 9-10 apr, 22-23 maj (2024)

Schemalänk!

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Fördjupningskurser

Fördjupningskurserna vänder sig till dig som har gått grundkursen, eller har motsvarande kunskaper, samt har undervisningserfarenhet. Kurserna ger möjlighet till tematisk fördjupning.

Didaktik för universitetslärare, (2 v)

Kursen bygger på användbarhetens didaktik, vilket här innebär att bygga en bro mellan ämneskunskaper och undervisningspraktik. Läs mer om kursen

Kursdatum

Hösten 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman
Kursdagar: 12 & 30 sept, 25 okt, 11 & 20 nov, 9 dec
Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag: Vi har några platser kvar, först till kvarn..

Att utbilda för hållbar utveckling (2 v)

Syftet med kursen Att utbilda för hållbar utveckling är att utveckla dina kunskaper och förhållningssätt inom hållbar utveckling samt din förmåga att integrera olika aspekter av hållbar utveckling i kurser och program. Läs mer om kursen

Kursdatum

Hösten 2024

Språk: Engelska
Kontaktperson:
Marie Friman
Kursdagar:
19-20 sept, 17-18 okt, 28-29 nov
Plats:
Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag: Vi har några platser kvar, först till kvarn..

--------------------------

Våren 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman
Kursdagar: 1-2 feb, 14-15 mar, 25-26 apr
Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Kreativitet och samskapande i högre utbildning (3 v)

Denna kurs ger dig som erfaren lärare möjlighet att utveckla din förmåga att skapa lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet och samskapande. Syftet med kursen Kreativitet och samskapande i högre utbildning är att ge dig möjlighet att utveckla din självkännedom och pedagogiska skicklighet för att kunna arbeta mer relationellt, kreativt och samskapande i mötet med dina studenter. Läs mer om kursen

Kursdatum

Hösten 24 - Våren 25

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 6-8 nov (internat), 18-19 dec (2024), 13-14 feb, 26-27 mar, 8-9 maj (internat) 2025

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: Vi har några platser kvar, först till kvarn..

-----------------------------

Hösten 23 - Våren 24

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: Infoträff 25 sept kl 13-15
31 okt - 2 nov (internat), 14-15 dec (2023), 7-8 feb, 20-21 mar, 2-3 maj (internat) 2024

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Handledning i högre utbildning (2 v)

Kursen ger dig en möjlighet att utveckla din egen handledarförmåga och möta andra kollegor i samtal om handledning. Läs mer om kursen

kursdatum

Inga datum inplanerade

Examination och utvärdering (2 v)

Att examinationen är det viktigaste instrumentet för att styra studenternas lärande är väl känt, mindre känt är att kursutvärderingarna kan användas för att utveckla studenternas lärandestrategier med syftet att uppnå kursens mål. Under kursen tar vi ett helhetsgrepp om examination och utvärdering där du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel. Läs mer om kursen.

kursdatum

Våren 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 26-27 mar, 23 apr, 6 & 28 maj, 13 juni
Plats: Läraren UPL/Learning Lab

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd.

Pedagogiskt digital kompetens (2 v)

Kursen vänder sig till lärare som vill utveckla sin förmåga att använda digitala resurser i ett pedagogiskt sammanhang samt fördjupa den egna pedagogiska digitala kompetensen (PDK). Läs mer om kursen.

Kursdatum

Hösten 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman
Kursdagar: 25 sept, 11 & 28 okt, 12 & 25 nov, 10 dec
Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: Vi har några platser kvar, först till kvarn..

PBL och Casemetodik (2 v)

Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan. Kursen syftar till att du som universitetslärare ska utveckla din handlingsberedskap att utveckla och bedriva studerandeaktiv undervisning. Läs mer om kursen.

Kursdatum

Hösten 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman
Kursdagar: 20 aug, 8 & 16 okt, 4, 21 & 27 nov, 17 dec
Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Sista ansökningsdag: Anmälan stängd, mejla Marie Friman om du vill stå på reservlista

Pedagogiskt ledarskap (2 v)

Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter av utbildning och lärande. Du får möjlighet att utveckla insikten i vad ett pedagogiskt ledarskap innebär och utveckla förmågan att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Läs mer om kursen.

Kursdatum

Våren 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman
Kursdagar: 15, 22, 23 feb, 22 mar, 12 apr, 7 maj
Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Sista ansökningsdag: Ansökan stängd

Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete (2 v)

En kurs för dig som vill fördjupa dig i en pedagogisk frågeställning i utbildning eller undervisning inom ditt eget område. Syfte med kursen är att stötta dig som universitetslärare i din professionella utveckling och ditt vetenskapliga förhållningssätt till utbildning och undervisning. Läs mer om kursen.

Kursdatum

För närvarande har vi inget datum inplanerat för nästa kursomgång.

Kontaktperson: Marie Friman

Att kommunicera för lärande (2 v) NY KURS!!!

Att kommunicera för lärande (KOM) är en flexibel, 80-timmarskurs i UPLs regi som stödjer dig både i din utveckling och för vidareutveckling av dina kommunikativa färdigheter och förmågor, där syftet med kommunikationen är att få lärande att äga rum.
Läs mer om kursen

Kursdatum

Hösten 2024

Språk: Engelska/Svenska
Kurstillfälle:
KOM4
Kontaktperson:
Suzanne Brink
Plats:
Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Kursdagar: 2 okt (2024), 12 feb, 21 maj (2025)

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

_________________________

Sommar 2024

Språk: Engelska/Svenska
Kurstillfälle: KOM3
Kontaktperson: Suzanne Brink
Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Kursdagar: 5 juni, 2 okt (2024), 12 feb (2025)

Sista ansökningsdag: Anmälan stängd, mejla Marie Friman om du vill stå på reservlista

_________________________

Våren 2024

Språk: Engelska/Svenska
Kurstillfälle:
KOM2
Kontaktperson:
Suzanne Brink
Plats:
Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Kursdagar: 14 feb, 5 juni, 2 okt (2024)

Sista ansökningsdag: Anmälan stängd

 

Forskarhandledning

Forskarhandledning i praktiken (2 v)

Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig. Som handledare behöver du finna sätt att arbeta som både är effektiva och individuellt anpassade till doktorandernas behov.
Läs mer om kursen.

kursdatum

Hösten 2024 - två kurstillfällen

Språk: Engelska
Kontaktperson:
Marie Friman

Kursdagar: 11-12 sept, 14-15 okt, 19-20 nov

Plats: Zoom

Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd

---------

Språk: Svenska
Kontaktperson:
Marie Friman

Kursdagar: 14-15 nov 2024, 9-10 jan, 5-6 feb 2025

Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd

------------------------

Sommaren 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson:
Marie Friman

Kursdagar: 7-8 maj, 10-11 juni, 15-16 aug
Plats:
Zoom

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

 

 

Nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på UPL:s nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet får du ungefär tre gånger per termin och det innehåller information och nyheter om UPL:s verksamhet, bland annat våra kurser och verkstäder.

Framtida kursutbud

På sidan Framtida kursutbud hittar du UPL:s planerade kursutbud några terminer framåt. Observera att ändringar och justeringar i det planerade utbudet kan ske.

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26