Att kommunicera för lärande

Att kommunicera för lärande (KOM) är en flexibel, 80-timmarskurs i UPLs regi som stödjer dig både i din utveckling och för vidareutveckling av dina kommunikativa färdigheter och förmågor, där syftet med kommunikationen är att få lärande att äga rum.

Genom kursen arbetar du med ett individuellt projekt, där du tillämpar det du lär dig i kursens verkstäder och utforskar olika sätt att kommunicera. Du formulerar självständigt ditt projekt med stor frihetsgrad: från föreläsningar till läranderesurser, från klassrumsinteraktioner till fristående labbinstruktioner, från seminariedesign till Canvasdesign osv. Vi kommer att titta på kommunikation ur ett holistiskt perspektiv, i olika former. Genom trial-and-error, kreativt utforskande, återkoppling och handledning tillsammans med testande av idéer i autentiska kontexter kommer ditt projekt att utvecklas och dina förmågor att finslipas. Under vägen kommer vi att ständigt fråga oss själva: förbättrar det här lärandet? Efter genomgången kurs kommer du att ha utvecklat arbetssätt och material som du kommer att kunna nyttja i din undervisning på en gång.

Kursens upplägg

Du kan starta kursen i oktober, februari eller mars på en av helkursdagarna, beroende på vad som fungerar bäst för dig. Det är praktiskt ifall du planerar in så att du kan testa ditt projekt, under andra halvan av kursen, på en av dina egna kurser. Under kursens gång ska du fullfölja fyra verkstäder, du väljer själv vilka de är, enda kravet är att de ska hjälpa dig i ditt projekt. Du kan också begära en handledningssession.

Kursdag nummer två, ungefär halvvägs i ditt projekt, är tänkt att fungera som ett tillfälle att presentera din progression, ge och få inspiration, handledning och kollegial handledning. Här kommer det att vara en trygg miljö som tillåter att vi provar oss fram och ibland lär av våra misstag. Under kursens andra halva ska du testa ditt projekt i verkligheten för att sedan kunna modifiera din design. På tredje kursdagen kommer du att slutpresentera ditt projekt. När de tre kursdagar och de fyra verkstäderna är genomförda och projektet är klart får du ett intyg på kursen.

Kopplat till kursen kommer vi att erbjuda ett smörgåsbord av verkstäder under året. Du väljer själv vilka fyra verkstäder som passar bäst till ditt projekt och för din egenutvecklingsprocess. Menyn för smörgåsbordet, ordningen på verkstäderna och hur frekvent de genomförs, kan komma att ändras år för år, baserat på hur populära verkstäderna blir, ifall nya önskemål dyker upp och utifrån nya insikter som kommer fram från kursdagarna. Vi bjuder in dig till att dela med dig av dina egna önskemål under kursdagarna.


Under 2024 innehåller smörgåsbordet:

Bodies in the Classroom - Effekten av kroppsspråk och positionering under undervisning

Please? Now! Here... - Att interagera med sitt auditorium och sitt material

Power to the Point - Varför, när och hur kan vi använda Powerpoint (och andra presentationsprogram)

I'm Only Human... and an academic - Etiska aspekter och relationers betydelse

A picture says more than a thousand words - Kommunikation för lärande med bilder och estetik

De-Stereotyping (they/their) -
Inkluderande språk i tal och skriven text

Curating Stories - Vilka berättelser berättar vi, hur gör vi det, till vilka och när?

The Voice and Other Noises - Hur ljud kan supporta lärande

Alla verkstäder är interaktiva, så var förberedd på att du kommer att få göra olika saker, inte enbart lyssna. Verkstäderna kommer att ges på engelska, men deltagare kan använda svenska i övningarna ifall de önskar det. Intyg på deltagande går att få ut, ifall det önskas. Det kan i så fall användas senare som del av KOM-kursen. Verkstäderna kommer oftast att ligga i början på månaderna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla lärare som har undervisat ett tag och är intresserade av att utveckla sin förmåga att kommunicera för lärande gentemot studenter, kollegor, forskare, allmänhet.

Kursdatum

Våren 2024

Språk: Engelska/Svenska
Kontaktperson:
Suzanne Brink
Plats:
Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Kursdagar: 14 feb, 5 juni, 2 okt (2024)

Anmälan till kursstart 5 juni (8 platser), 2024

Sista ansökningsdag: 2024-02-15

-----------------------------

Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 8-16

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. 
Detta gäller också om man inte dyker upp vid kursstart (utan giltig frånvaro) eller gör ett tidigt avbrott.

Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om våra generella antagnings- och urvalsprinciper här.

Kursbeskrivning

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-11-21