Att utbilda för hållbar utveckling

Vill du utveckla din kunskap om hållbar utveckling och din förmåga att bedriva undervisning med hänsyn till de utmaningar som vårt samhälle står inför? I denna kurs får du möjlighet att göra det tillsammans med lärare från andra ämnesområden.

Syftet med kursen Att utbilda för hållbar utveckling är att utveckla dina kunskaper och förhållningssätt inom hållbar utveckling samt din förmåga att integrera olika aspekter av hållbar utveckling i kurser och program.

Kursens övergripande teman är:

  • Hållbar utveckling som ämnesområde – globala utmaningar och möjligheter
  • Etik, värderingar och normkritik – hållbarhet i den egna kontexten
  • Samhälle, ekonomi och policy – samhällsnormer och styrmedel
  • Komplexitet och helhetsperspektiv – wicked problems och systemtänkande
  • Att utbilda för hållbarhet – undervisningsmetoder som utmanar studenten
  • Visioner och utmaningar – att integrera hållbarhet i sin egen undervisning

Grupparbete vid UPLs kurs att utbilda för hållbar utveckling

Foto:

Målgrupp

Kursen vänder sig till lärare som både vill utveckla sin kunskap om hållbar utveckling och sin förmåga att bedriva undervisning med hänsyn till de utmaningar som vårt samhälle står inför.

Kursdatum

Hösten 2024

Språk: Engelska
Kontaktperson:
Marie Friman
Kursdagar:
19-20 sept, 17-18 okt, 28-29 nov
Plats:
Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag: 2024-04-15

--------------------------

Våren 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman
Kursdagar: 1-2 feb, 14-15 mar, 25-26 apr
Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 8-24

Antagning: För denna kurs antar vi nominellt 6 kursdeltagare från varje fakultet. Om det är fler sökande än antal platser görs ett urval av berörda fakulteter.

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. 
Detta gäller också om deltagaren inte dyker upp vid kursstart (utan giltig frånvaro) eller gör ett tidigt avbrott.

Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om våra generella antagnings- och urvalsprinciper här.

Kursbeskrivning

Kursutvärdering vt 2023

Kursutvärdering ht 2022 (engelska)

Kursutvärdering vt 2022

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26