Forskarhandledning i praktiken

Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig. Som handledare behöver du finna sätt att arbeta som både är effektiva och individuellt anpassade till doktorandernas behov.

Kursen erbjuder tid och plats att diskutera och reflektera över rollen som handledare tillsammans med andra handledarkollegor. Erfarenhetsutbyte över fakultets- och ämnesgränser ger vidgade perspektiv, stimulerar nytänkande och stärker din identitet som handledare.

Citat från tidigare kursdeltagare

Mest värdefullt har varit:

"Auskultationen gav möjlighet till självreflektion och värdefulla tips"

"Att träffa kollegor från andra discipliner och utbyta erfarenheter"

"Kunskap om regelverk - bra att få inblick i detta"

"Jag har fått en tydligare bild av vilken typ av handledare jag är, och vill vara"

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till både nya och erfarna forskarhandledare. Ett krav är att du har disputerat innan kursen påbörjas. För prioritering och urval till kursen ansvarar respektive fakultet.

kursdatum

Sommaren 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson:
Marie Friman

Kursdagar: 7-8 maj, 10-11 juni, 15-16 aug
Plats:
Zoom

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: 2024-01-15

-------------------------

Våren 2024

Språk: Engelska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 18-19 jan, 19-20 feb, 11 & 27 mars
Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 8-20

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. 
Detta gäller också om man inte dyker upp vid kursstart (utan giltig frånvaro) eller gör ett tidigt avbrott.

Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

Kursbeskrivning

Kursutvärdering sommar 2021
Kursutvärdering vårterminen 2021
Kursutvärdering höstterminen 2020

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26