Handledning och examination av VFU inom lärarutbildningen

Lärarhögskolan har uppdragit till UPL att genomföra en kurs för universitetslärare i VFU-handledning, trepartssamtal, bedömning och examination.

Kursen syftar till att kursdeltagaren ska förvärva kompetens i att handleda och examinera VFU inom lärarutbildningen.

 

Foto:

Målgrupp

Kursen vänder sig till universitetslärare som genomför handledningsbesök och examinerar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Kursdatum

Hösten 2023 - Våren 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 4 dec (2023), 11 jan, 13 feb, 18 mar (2024)

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: 2023-09-15

kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 3 veckor

Deltagare: 8-24

Bra att veta: Urval görs av Lärarhögskolans kansli. Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr.

Kursbeskrivning Handledning och examination av VFU

Marie Friman
2023-05-04