Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete

En kurs för dig som vill fördjupa dig i en pedagogisk frågeställning i utbildning eller undervisning inom ditt eget område. Syfte med kursen är att stötta dig som universitetslärare i din professionella utveckling och ditt vetenskapliga förhållningssätt till utbildning och undervisning.

Kursens huvudsakliga innehåll utgörs av ditt eget högskolepedagogiska fördjupningsarbete. Vid kursstart ska du ha med sig en idé om ett fördjupningsarbete du vill genomföra under kursen. Arbetet handleds, diskuteras och granskas under kursens gång med stöd av kurskollegor, en mentor på UPL samt minst en kollega på den egna institutionen. Projekten genomförs individuellt, i par eller i grupp. Arbetet ska utmynna i en rapport eller ett artikelutkast.

Målgrupp

Kursen vänder sig till lärare som vill fördjupa sig i en pedagogisk frågeställning i utbildning eller undervisning inom sitt eget ämnesområde.

Kursens omfattning

Kursen omfattar 25 arbetsdagar, varav motsvarande 5 dagar är schemalagda som hel- eller halvdagar. Övrig tid är avsedd för litteraturstudier samt genomförande och dokumentation av det egna fördjupningsarbetet. Kursen sträcker sig över två terminer. Observera att det krävs 4 veckors individuellt arbete utöver de schemalagda dagarna. Dessa bör planeras i god tid i samråd med studierektor eller motsvarande på respektive enhet/institution.

Citat från tidigare deltagare

Vad har varit mest värdefullt med kursen:

"Att få tid att fördjupa sig i ett område/ämne som det annars inte funnits tid för och som har gynnat den egna pedagogiska utvecklingen."

"Diskussioner med andra kursdeltagare och nätverken som skapas genom deltagande i en aktivitet med gemensamma mål."

"Att få fokuserad tid att jobba med ett område som berikar det egna ämnet/undervisningen och pedagogik."

Kursdatum

För närvarande har vi inget datum inplanerat för nästa kursomgång.

Kontaktperson: Marie Friman

Kursinformation

Nivå: Bas

Omfattning: 5 veckor

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr.
Detta gäller också om deltagaren inte dyker upp vid kursstart (utan giltig frånvaro) eller gör ett tidigt avbrott.

Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

Kursbeskrivning

Kursutvärdering vt 19

Marie Friman
2023-11-27