Pedagogisk digital kompetens

Fokus på denna kurs är Pedagogisk digital kompetens (PDK), hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

Kursen syftar till att kursdeltagaren, med utgångspunkt i den egna verksamheten, ska dokumentera och utveckla förmågan att bedriva undervisning med stöd av digitala verktyg. Kursen ger både praktisk erfarenhet av PDK och en teoretisk grund att stå på.

Med pedagogisk digital kompetens (PDK) menas lärares förmåga att tillämpa det förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som krävs för att planera, genomföra, utvärdera samt utveckla IKT-stödda utbildningsinsatser, med grund i teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Syftet är att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande.

Citat från tidigare deltagare

"Mycket bra och lärorik kurs, bra att man kunde testa olika verktyg och bli av med en del av sin teknikskräck."

"Fått många nya idéer och en känsla av att det här är inte så krångligt som man trodde."

"Tack för en väl genomförd kurs. Denna behövs för många av Umu:s lärare för att vi ska kunna ta de lärande rummen i besittning."

Målgrupp

Kursen vänder sig till lärare som vill utveckla sin förmåga att använda digitala resurser i ett pedagogiskt sammanhang samt fördjupa den egna pedagogiska digitala kompetensen (PDK).

Kursdatum

Planeras att ges under 2024

Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 8-24

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. 
Detta gäller också om man inte dyker upp vid kursstart (utan giltig frånvaro) eller gör ett tidigt avbrott.

Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

Kursbeskrivning

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26