Pedagogiskt mentorprogram

Mentorskap bygger på att en erfaren yrkesutövare hjälper någon annan att bli skickligare och mer kompetent i sitt yrke, i detta fall som lärare inom akademin.

Under hösten 2022 startar nästa omgång av det pedagogiska mentorprogrammet för lärare. Till detta söker vi intresserade lärare som vill agera mentor för en lärare från en annan del av universitetet samt lärare som vill bli adepter till en mentor från en annan del av universitetet.

Mentorskap bygger på att en erfaren yrkesutövare hjälper någon annan att bli skickligare och mer kompetent i sitt yrke, i detta fall som lärare inom akademin. Den grundläggande idén är att ta vara på och sprida erfarenhetsbaserad kunskap inom organisationen. Genom att bidra till en kollegas professionella utveckling kan mentorn utveckla sina egna kunskaper, förmågor och förhållningssätt. Det pedagogiska mentorskapet kan även bidra till utvecklingen av den egna utbildningsmiljön samt ha betydelse vid meritering. För adepten är det en möjlighet att utveckla sig och sin egen roll som lärare inom akademin.

Adepter till mentorprogrammet

För denna omgång, med start hösten 2022, söker vi 16 adepter. Antagna adepter kommer att matchas med de mentorer som parallellt med programmet följer kursen för mentorer.

Mentorprogrammet består av:

  • Uppstart med adepterna och kursledningen under 24 augusti 2022 (10:15-12:00)
  • 5-8 träffar med mentor och adept
  • Halvtidsträff med adepterna och kursledningen 27 oktober 2022 (10:15-12:00)
  • Avslutning under våren 2023

Kurs för mentorer

För denna omgång, med start hösten 2022 söker vi 16 mentorer. Antagna mentorer kommer att genomgå en kurs i mentorskap. Ett intyg motsvarande 1 veckas högskolepedagogisk kurs kommer att utfärdas för de som genomför mentorkursen och agerar mentorer. Till denna omgång kommer sökande med lång undervisningserfarenhet och ett reflekterande förhållningssätt till lärarrollen att prioriteras. Utnämning i Umeå universitetets pedagogiska meriteringsmodell är därmed meriterande.

Mentorkursen består av:

  • en hel kursdag den 23 augusti 2022
  • halv kursdag den 12 oktober 2022
  • halv kursdag den 9 november 2022
  • halv kursdag den 15 mars 2023
  • samt förberedelser inför träffarna.

för adepter

Programstart: 24 augusti, 10:15 - 12:00

5-8 träffar med mentor och adept
Halvtidsträff med adepter och kursledare 27 oktober 2022, kl 10:15 - 12:00
Avslutning under 2023

Anmälan stängd!

för mentorer

Kursstart: 23 augusti 2022

Kursen sträcker sig över ett läsår med fyra träffar  samt förberedelser inför varje träff.

Anmälan stängd!

Information

Omfattning: 1 vecka

Deltagare: 16

Kursledare: Agneta Bränberg

Språk: Svenska

Plats: Meddelas senare

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Marie Friman
2023-04-03