Pedagogiskt mentorprogram

Mentorskap bygger på att en erfaren yrkesutövare hjälper någon annan att bli skickligare och mer kompetent i sitt yrke, i detta fall som lärare inom akademin.

Under våren 2024 startar nästa omgång av det pedagogiska mentorprogrammet för lärare. Till detta söker vi intresserade lärare som vill agera mentor för en lärare från en annan del av universitetet samt lärare som vill bli adepter till en mentor från en annan del av universitetet.

Mentorskap bygger på att en erfaren yrkesutövare hjälper någon annan att bli skickligare och mer kompetent i sitt yrke, i detta fall som lärare inom akademin. Den grundläggande idén är att ta vara på och sprida erfarenhetsbaserad kunskap inom organisationen. För adepten är det en möjlighet att utveckla sig och sin egen roll som lärare inom akademin.
Genom att bidra till en kollegas professionella utveckling kan mentorn utveckla sina egna kunskaper, förmågor och förhållningssätt. Det pedagogiska mentorskapet kan även bidra till utvecklingen av den egna utbildningsmiljön samt ha betydelse vid meritering.

Adepter till mentorprogrammet

För denna omgång, med start våren 2024, söker vi 12 adepter. Antagna adepter kommer att matchas med de mentorer som parallellt med programmet följer kursen för mentorer.

Mentorprogrammet består av:

  • Uppstart med adepter och kursledningen den 8 april (13:00 - 14:30)
  • 5-8 träffar med mentor och adept
  • Träff med adepter och kursledning 20 maj (13:00 - 14:30)
  • Avslutning under hösten 2024

Kurs för mentorer

För denna omgång, med start våren 2024 söker vi 12 mentorer. Antagna mentorer kommer att genomgå en kurs i mentorskap. Ett intyg motsvarande 1 veckas högskolepedagogisk kurs kommer att utfärdas för de som genomför mentorkursen och agerar mentorer. Till denna omgång kommer sökande med lång undervisningserfarenhet och ett reflekterande förhållningssätt till lärarrollen att prioriteras. Utnämning i Umeå universitetets pedagogiska meriteringsmodell är därmed meriterande.

Mentorkursen består av:

  • en hel kursdag den 11 april 2024
  • halv kursdag eftermiddag den 21 maj 2024
  • halv kursdag eftermiddag den 10 september 2024
  • halv kursdag eftermiddag den 12 december 2024
  • samt förberedelser och genomförande av 5-8 träffar med sin adept

för adepter

Se text till vänster

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: 2024-01-15

för mentorer

Se text till vänster

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: 2024-01-15

Information

Omfattning: 1 vecka

Deltagare: 12

Kursledare: Agneta Bränberg

Språk: Svenska

Plats: Läraren, UPL

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-11-09