Bemötande i spända undervisningssituationer

Upplever du ibland att det är svårt att veta hur du ska hantera studenter i vissa situationer? Till exempel när någons beteende får negativa konsekvenser för några andra, eller när oro och stress i en studentgrupp påverkar hela lärandemiljön

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) och Studenthälsan välkomnar er till en workshop där vi kommer att diskutera hur du kan skapa en trygg och kreativ lärandemiljö för alla dina studenter. Vi kommer även att fundera över var gränserna går för din pedagogiska roll och ansvaret som lärare, och vilka stödfunktioner som finns för både lärare och studenter. Under workshopen varvas teori och övningar om bland annat affektreglering, känslors funktion, gränssättning och bemötande. Upplägget är avsett att främja både teoretisk kunskap och praktisk handlingsberedskap.

Workshopledare: Malin Jonsson och Sara Rotter, Studenthälsan

VARMT VÄLKOMMEN!
UPL och Studenthälsan

Datum

Datum: 7 juni, kl 13-16

Plats: UPL, Läraren

Språk: Svenska

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag: 31 maj

Har du frågor av praktisk natur, kontakta: Marie Friman

Marie Friman
2023-04-14