Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning.

Under denna verkstad ges möjlighet att förstå vad pedagogisk meritering är och hur pedagogisk skicklighet kan dokumenteras. Verkstaden innebär ett tillfälle att påbörja arbetet med den egna portföljen.

Syfte

Syftet med verkstaden är att ge deltagaren möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse för pedagogiska portföljer och hur de används.

Målgrupp

Verkstaden riktar sig till både nya och erfarna lärare vid Umeå universitet som inte tidigare har kommit i kontakt med pedagogisk meritering och pedagogisk portfölj.

Innehåll

Verkstaden utgår från riktlinjer för dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter som finns vid Umeå universitet. Centrala begrepp under verkstaden är pedagogisk meritering, pedagogisk skicklighet och pedagogisk grundsyn. Följande innehåll behandlas under verkstaden:

  • Vad en pedagogisk portfölj är
  • Att urskilja pedagogiska meriter
  • Att förstå pedagogisk skicklighet
  • Pedagogisk grundsyn och dess betydelse för pedagogisk meritering
  • Exempel på innehåll i en pedagogisk portfölj

Antagning

Deltagarantalet är begränsat till 24 deltagare. Urval sker enligt våra urvalskriterier. Läs mer om antagning och urval.

Intyg

För intyg krävs deltagande under hela verkstaden.

Datum

Inga datum är inplanerade för tillfället

Pedagogisk portfölj på institution

Vill din institution vara värd för en pedagogisk meriteringsverkstad?

Kontakta Lars Larsson på UPL så berättar han mer om vad det innebär.

Mer om pedagogisk portfölj

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26